facebook
Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

W drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 Komisja Dyscyplinarna ds. Studenckich działając na podstawie artykułów Prawa o szkolnictwie wyższym i własnego regulaminu, ukarała jednego z naszych studentów karą wydalenia z uczelni.

Z przykrością informujemy, że w dniu 17 maja 2013 r. uczelniana Komisja dyscyplinarna ds. studentów na swym posiedzeniu orzekła karę nagany z ostrzeżeniem dla dwójki naszych studentów.

Mając na względzie ochronę praw autorskich, a także wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka i odpowiedzialności za swoje czyny, zgodnie z procedurą stosowaną w naszej uczelni prace dyplomowe przed ich obroną są weryfikowane pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich, tzw. plagiatu.

Informujemy, iż Studenci WSTI mają możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej, na terenie budynku Uczelni przy ul. Mickiewicza 29.

Dane dotyczące sieci Wi-Fi:
Nazwa sieci: studencka
Zabezpieczenia: WPA Personal/AES
Hasło dostępu: student2012

Ze względów bezpieczeństwa na terenie uczelni zabronione jest przewożenie w windach gorących napojów w otwartych kubkach. Prosimy studentów o zastosowanie się ze względow bezpieczeństwa.

Przypominamy wszystkim studentom, że zarówno w budynku przy ul. Mickiewicza 29 jak i na schodach wejściowych przed budynkiem obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
Palić można jedynie w miejscu wyznaczonym przed budynkiem oraz w palarni (atrium) na wysokim parterze. Prosimy również nie rzucać niedopałków na schody. Informujemy, że nie zastosowanie się studentów do powyższego zakazu oraz zaleceń pracowników ochrony będzie podstawą do zastosowania kary dyscyplinarnej.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook