Ze względów bezpieczeństwa na terenie uczelni zabronione jest przewożenie w windach gorących napojów w otwartych kubkach. Prosimy studentów o zastosowanie się ze względow bezpieczeństwa.