Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci WSTI

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń spowodowanych koronawirusem, zawieszam do odwołania wymianę osobową pomiędzy uczelniami i instytucjami spoza granic naszego kraju.

Wszyscy studenci, którzy przebywali w ostatnich tygodniach lub dniach we Włoszech lub innych krajach objętych podwyższonym ryzykiem zakażeń, proszeni są o nieuczestniczenie w zajęciach w uczelni i pozostanie w swych domach, przez okres co najmniej dwóch tygodni.

Nieobecności tych studentów będą usprawiedliwione.

Wszystkim pracownikom, studentom oraz gościom przebywającym na terenie naszej uczelni, zalecam:
- częste mycie rąk, we wszystkich ogólnodostępnych toaletach w budynkach Uczelni,
- prowadzenie samoobserwacji stanu swojego zdrowia i szybką wizytę u lekarza w przypadku jego pogorszenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

Numer infolinii: 800-190-590

Ważne informacje znajdują się pod linkami:

Główny Inspektorat Sanitarny:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-32-warszawa-25-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2

Z poważaniem

dr Marian Pawełczyk

Rektor WSTI

Rekomendacja w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.doc