W drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 Komisja Dyscyplinarna ds. Studenckich działając na podstawie artykułów Prawa o szkolnictwie wyższym i własnego regulaminu, ukarała jednego z naszych studentów karą wydalenia z uczelni.


Komisja w składzie regulaminowym sześciu członków orzekła jednogłośnie winę studenta, który w rażący sposób dopuścił się złamania regulaminu studiów poprzez przedłożenie pracy semestralnej będącej ewidentnym plagiatem.
Czyn jakiego dopuścił się student jest działaniem nagannym i wypełnia on definicję czynu zabronionego w świetle wielu regulacji prawnych i karnych.
Orzeczenie Komisji nadało sprawie właściwe dla tego czynu konsekwencje prawne wynikające przede wszystkim z treści Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Student przyznał się do winy w przesłanym w dniu posiedzenia Komisji piśmie.

Komisja poleciła upublicznienie z pominięciem danych osobowych obwinionego - niniejszego orzeczenia.
Czynimy to także – ku przestrodze wszystkich studentów. Pamiętajmy, że uczciwość to fundamentalna cecha dobrego charakteru.

Dziekan Marek Maryniak