facebook
Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

 

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Informatyka oraz Grafika jako kierunek ze względu na charakter zajęć i pracy w sposób naturalny jest bardzo przystępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W WSTI pobierają naukę również studenci niepełnosprawni. Dla studentów z niepełnosprawnością ruchową lub studentów w czasie rehabilitacji ruchowej przystosowane są korytarze i windy.
Dla osób poruszających się na wózku jest uruchomione specjalne wejście z podjazdem omijające schody przy głównym wejściu. W uczelni istnieją również węzły sanitarne specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych.
Niebagatelne znaczenie dla sprawy ma właściwe i przyjazne nastawienie studentów do studentów niepełnosprawnych. Na co dzień niosą oni pomoc w aktywnym uczestnictwie studentów niepełnosprawnych w życiu uczelni.

  • Przekazujemy informację dotyczącą danej niepełnosprawności

  • Udzielamy konsultacji w zakresie wspierania studentów z niepełnosprawnością

  • Udzielamy konsultacji w przygotowaniu egzaminów w alternatywnej formie

 

Wskazówki dla wykładowców

ikona pdf Savoir - vivre

Przypominamy o możliwości skorzystania z jednej z form wsparcia kształcenia studentów  niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  lub znacznym tj. możliwości skorzystania z bezpłatnych usług kserograficznych oraz serwisowych i komputerowych.
 
Aby skorzystać z usługi prosimy o złożenie w dziekanacie odpowiedniego wniosku (pobierz druk).

Usługę można realizować po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w punkcie KSEROGRAFIA WIEŻE, zlokalizowanym w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Kwota limitu dla jednego studenta na okres jednego semestru wynosi 100 zł.

UWAGA! Druk do pobrania wniosku znajduje się również w banku formularzy..

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook