2019/2020

Problemy BHP i ergonomii dr inż. Tomasz Małysa zbiorcze wyniki

 

2018/2019

Języki obiektowe dr hab. inż. Mariusz Boryczka - 06.07.2019

Problemy BHP i ergonomii dr inż. Tomasz Małysa - 02.03.2019r

Problemy BHP i ergonomii dr inż. Tomasz Małysa- Grafika i Informatyka

Problemy BHP i ergonomii dr inż. Tomasz Małysa- Grafika niestacjonarne 07.10.2018