Jeżeli powtarzasz semestr a z semestru wyższego zostało Ci do zaliczenia niewiele przedmiotów, to możesz się starać o ich zaliczenie w trakcie powtarzanego semestru.

Jeżeli powtarzasz semestr a z semestru wyższego zostało Ci do zaliczenia niewiele przedmiotów, to możesz się starać o ich zaliczenie w trakcie powtarzanego semestru. Musisz się zwrócić z podaniem w tej sprawie do Rektora. (wzór podany jest na stronie strefa-studenta/organizacja-studiow/bank-formularzy). Po uzyskaniu zgody Rektora zgłoś się z kopią decyzji do wykładowcy prowadzącego dany przedmiot, a w czasie sesji odbierz w dziekanacie kartę zaliczenia awansu. W ramach awansu masz prawo uczestnictwa w zajęciach ze wskazaną grupą, możesz korzystać z konsultacji u prowadzącego dany przedmiot oraz możesz podchodzić do pierwszych terminów zaliczeń i egzaminów z wyznaczoną grupą. Awans jest płatny 250 zł za każdy przedmiot. Jeśli zdecydujesz się go podjąć powstanie zobowiązanie płatnicze wobec uczelni. Przemyśl więc i tą kwestię przed decyzją.

Opłatę za awans powinieneś wnieść jednorazowo po uzyskaniu zgody Rektora.