Możesz zwrócić się z podaniem o powtarzanie semestru.

Możesz zwrócić się z podaniem o powtarzanie semestru (wzór podany jest na stronie strefa-studenta/organizacja-studiow/bank-formularzy). Zostajesz wtedy skierowany do grupy na niższy semestr i ponownie uczestniczysz w zajęciach. Możesz się jednak starać o przepisanie ocen z przedmiotów, które już zaliczyłeś i wtedy możesz więcej czasu poświęcić na te, z którymi masz problem.

Powtarzanie semestru nie jest dodatkowo płatne, płacisz po prostu czesne według aktualnie obowiązujących cen.