Masz prawo do dwóch poprawkowych terminów egzaminu.

Masz prawo do dwóch poprawkowych terminów egzaminu:

Co się dzieje jeśli nie stawisz się na zaliczenie lub egzamin?

Jeśli nie stawisz się na I termin zaliczenia czy egzaminu ten termin przepada i kolejny jest już terminem poprawkowym (mimo, że to jest twoje pierwsze podejście). Wykładowca w takim przypadku wpisuje do protokołu ocenę "ndst".

Jeśli nie stawisz się na poprawkowy termin zaliczenia również ten termin przepada.

Jeśli nie stawisz się na II poprawkowy termin egzaminu również ten termin przepada.

WAŻNE

Jeżeli z ważnej przyczyny, np. choroba, nie będziesz mógł przystąpić do zaliczenia lub egzaminu (dotyczy to wszystkich terminów) możesz się starać o przywrócenie terminu, który Ci przepadł. W takim przypadku zgłaszasz się z usprawiedliwieniem (np. zwolnieniem lekarskim) do egzaminatora, który podejmuje w tej sprawie decyzję. Prośbę taką możesz jednak złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od terminu ustalonego dla Twojej grupy.