Masz prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia.

Masz prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia.

WAŻNE

Nie uzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie powoduje, że przepada Ci pierwszy termin egzaminu i podchodzisz do egzaminu poprawkowego.

Nie uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powoduje, że przepada Ci poprawkowy termin egzaminu.