Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

Informujemy, że decyzje stypendialne na semestr letni zostaną podjęte po otrzymaniu informacji z MNISW o wysokości dotacji przyznanej uczelni na rok 2018 r

Tu znajdziesz istotne informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz niezbędne formularze

Tu znajdziesz ważne informacje na temat możliwości otrzymania stypendium socjalnego oraz niezbędne formularze

Tu znajdziesz ważne informacje na temat możliwości otrzymania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne formularze.

 Tu znajdziesz istotne informacje na temat możliwości otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz niezbędne formularze.

Tu znajdziesz istotne informacje na temat możliwości otrzymania jednorazowej pomocy materialnej w formie zapomogi oraz niezbędne formularze.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook