WSTI ustawicznie rozwija system wspomagania nauki poprzez e-learning. System Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) umożliwia tworzenie kursów przedmiotowych prowadzonych przez internet oraz prezentację materiałów dydaktycznych, udostępnia platformę komunikacji pomiędzy wykładowcami i studentami. Mechanizmy zawarte w systemie wspomagają także wystawianie ocen, udostępniają studentom tematyczne fora dyskusyjne, realizują wiele innych działań.

System ten jest bardzo ważnym elementem uzupełniającym i wspierającym tradycyjne metody dydaktyczne w WSTI.

Przetestuj przykładową lekcję dostępną na platformie Moodle - wejdź do Moodle

W programie kształcenia na kierunku Informatyka inżynierska oraz w ramach kształcenia na wybranych kierunkach studiów podyplomowych wykorzystywane są także e-learningowe materiały dydaktycze udostępnione przez firmy Microsoft i CISCO w ramach autoryzowany szkoleń programów IT Academy Advanced oraz CISCO Networking Academy.