Sprawy studenckie (studia I stopnia)

ikona doc

Karta Obiegowa Studenta

ikona doc

Wniosek o zezwolenie na powtarzanie semestru

ikona doc

Wniosek o zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów na wyższym semestrze

ikona doc

Wniosek o zgodę na wpis na wyższy semestr studiów

ikona doc

Wniosek o wznowienie studiów

ikona doc

Wniosek o przyjęcie/przeniesienie na semestr

ikona doc

Wniosek o udzielenie urlopu

ikona doc

Wniosek o zgodę na naukę wg indywidualnego planu i programu studiów

ikona doc

Załącznik do wniosku o zgodę na naukę wg indywidualnego planu i programu studiów

ikona doc

Wniosek o zgodę na naukę wg indywidualnej organizacji studiów

ikona doc

Załącznik do wniosku o zgodę na naukę wg indywidualnej organizacji studiów

ikona doc

Wniosek o przedłużenie sesji

ikona doc

Wniosek o odroczenie płatności czesnego

ikona doc

Wniosek o duplikat legitymacji

ikona doc

Wniosek o rezygnację ze studiów

ikona doc

Wniosek o zmianę danych osobowych

ikona doc

Wniosek odwołanie od decyzji

Studia licencjackie Grafika – dyplom

ikona doc

Karta obiegowa studenta

ikona doc

Karta tematu pracy licencjackiej 

ikona doc

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej

ikona doc

Oświadczenie o identyczności treści zawartej na CD z wydrukowanymi egzemplarzami pracy dyplomowej

ikona doc

Oświadczenie o udzieleniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej w czytelni i bibliotece

ikona doc

Plan pracy dyplomowej licencjackiej

ikona doc

Ankieta dla studentów studiów licencjackich WSTI w Katowicach.

ikona doc

Oświadczenie - zwrot legitymacji po egzaminie dyplomowym

ikona doc

Zgoda na publikację referatu pracy

ikona pdf2

Karta pracy dyplomowej - wzór

ikona pdf2

Referat pracy dyplomowej - wzór

ikona doc

Oświadczenie o brzmieniu tematu licencjackiej pracy dyplomowej w j. angielskim

ikona doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania przez uczelnię karier zawodowych absolwentów

ikona doc2

Oświadczenie Promotora

ikona doc2

Zgoda na pozostawienie na uczelni części praktycznej pracy

Studia inżynierskie Informatyka – dyplom

ikona doc2

Karta obiegowa studenta

ikona doc2

Karta tematu pracy inżynierskiej

ikona doc2

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej

ikona doc2

Oświadczenie o identyczności treści zawartej na CD z wydrukowanymi egzemplarzami pracy dyplomowej

ikona doc2

Oświadczenie o udzieleniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej w czytelni i bibliotece

ikona doc2

Oświadczenie o brzmieniu tematu inżynierskiej pracy dyplomowej w j. angielskim 

ikona doc2

Plan pracy dyplomowej inżynierskiej

ikona xls2

Ankieta dla studentów studiów inżynierskich WSTI w Katowicach.

ikona doc2

Oświadczenie - zwrot legitymacji po egzaminie dyplomowym

ikona pdf2

Zgoda na publikację referatu pracy

ikona pdf2

Karta pracy dyplomowej - wzór

ikona pdf2

Referat pracy dyplomowej - wzór

ikona doc2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania przez uczelnię karier zawodowych absolwentów

 Wnioski powinny być złożone w dziekanacie.

Sprawy studenckie (studia II stopnia)

ikona pdf2 Wzór karty pracy dyplomowej
ikona doc2 

Karta tematu pracy magisterskiej

ikona pdf2 Referat pracy dyplomowej - wzór
ikona doc2 Plan pracy magisterskiej
ikona doc2 Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej 
ikona doc2 Oświadczenie o udzieleniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej w czytelni i bibliotece
ikona doc2 Oświadczenie o identyczności treści zawartej na CD z wydrukowanymi egzemplarzami pracy dyplomowej
ikona doc2 Oświadczenie o brzmieniu tematu inżynierskiej pracy dyplomowej w j. angielskim
ikona doc2 Karta obiegowa studenta
ikona doc2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
ikona xls2 Ankieta dla studentow studiow magisterskich w WSTI Katowice

 Studia podyplomowe – dyplom

ikona doc2

Karta tematu pracy

ikona doc2

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej 

ikona doc2

Karta obiegowa studenta studiów podyplomowych

ikona doc2

Oświadczenie o udzieleniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej w czytelni i bibliotece

ikona doc2

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celu monitorowania karier zawodowych absolwentów uczelni

Niepełnosprawni – sprawy studenckie

ikona doc2

Wniosek o dostosowanie warunków zaliczenia/egzaminu

ikona doc2

Wniosek o limit bezpłatnego kserowania materiałów dydaktycznych

ikona doc2

Wniosek o przyznanie lektoratu

ikona doc2

Wniosek o udostępnienie pracowni dydaktycznych

ikona doc2

Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego - protokół

ikona doc2

Wniosek o udostępnienie materiałów prezentacja obraz/dźwięk

ikona doc2

Wniosek o udostępnienie materiałów prezentacja obraz/dźwięk - deklaracja

ikona doc2

Wniosek o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej

ikona doc2

Wniosek o udostępnienie sprzętu specjalistycznego

Przysposobienie obronne

ikona doc2

Program przysposobienia obronnego

ikona doc2

Zakres wiedzy objętej egzaminem z przysposobienia obronnego

ikona prezentacja

Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów