Ankieta jest możliwa do wypełnienia tylko z terenu naszej uczelni.