Samorząd Studencki.

Samorząd Studencki

Dnia 11 lutego 2021 r. miało miejsce spotkanie online Samorządu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, wraz z zainteresowanymi studentami, chętnymi do wstąpienia w szeregi Samorządu.
W trakcie spotkania Magdalena Miller zrzekła się funkcji Przewodniczącej Samorządu, Paweł Zwierzyński ustąpił ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącej, Anita Otręba zwolniła funkcję Skarbnika.
Samorząd zajmował swoje stanowiska do dnia 23 lutego 2021 r. włącznie.

Jednogłośnie wyłoniono członków nowego Samorządu w składu którego wchodzą:

Przewodniczący – Agnieszka Gawlińska
Zastępca Przewodniczącego – Karolina Pytel
Skarbnik – Sabina Karewicz


Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach za rok akademicki 2020/2021