Jedna z najlepszych prac dyplomowych dotykająca uniwersalnego tematu przemijania. Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego.

"