Koło Integracji Działań Artystycznych zrzesza osoby które w aktywny i kreatywny sposób chcą promować sztukę. Jednym z głównych zadań jakie stawiają sobie studenci to integracja środowisk artystycznych we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jej celem jest kreowanie nowych i wspieranie istniejących przedsięwzięć w środowisku artystycznym we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami kultury.

W ramach swojej działalności Koło organizuje oraz uczestniczy w projektach artystycznych, wystawach, konkursach, konferencjach, debatach, projekcjach/prezentacjach, warsztatach oraz imprezach integracyjnych. Koło organizuje min. WSTI (Wielką Studencką Tematyczną Imprezę) oraz współorganizuje IŚA (Integracja Środowiska Artystycznego), cykl spotkań studentów ASP, AM, WRiTV, AST oraz WSTI.

FB: https://www.facebook.com/groups/450827511984312/

Opiekunem koła jest dr Agnieszka Jaworek.