Etap I: Rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II: Złożenie dokumentów na studia – kandydat powinien złożyć wskazane dokumenty.

Etap I

Rejestracja elektroniczna  – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI kliknij w przycisk poniżej i zapisz się na studia:

elektroniczna rekrutacja

Etap II

Złożenie dokumentów na studia – kandydat powinien złożyć wskazane dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (odpisu) ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu,
  • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),
  • 2 fotografie (35mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle),
  • 2 x umowa edukacyjna (prosimy o zapoznanie się z treścią Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, druk będzie do pobrania w siedzibie uczelni),
  • dowód opłaty rekrutacyjnej.

W terminie do 14 dni od daty rejestracji w internetowym systemie rejestracji (etap I) kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście komplet dokumentów wskazanych wyżej oraz podpisać umowę o świadczeniu usług edukacyjnych i kwestionariusz osobowy.

 

Przeczytaj także:

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia wyższe pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/18 (*.doc)