Studia podyplomowe
Więcej atutów na rynku pracy
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
Studia podyplomowe
AutoCAD – projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
Administracja siecią komputerową CISCO
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa
Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

but dofinan st

 

Promocja wpisowe 0 zł!
Zapisz się do 28 lutego 2022!

Kierunek

Forma

Semestralne
czesne

Miesięczne
czesne

Opłata
rekrutacyjna

Administracja siecią komputerową Cisco

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł
99 zł

Administracją siecią komputerową Microsoft

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł
99 zł

Administracja siecią GNU/Linux

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł
99 zł

Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

wieczorowa/
niestacjonarna

 1900 zł

444 zł

0 zł
99 zł

Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

wieczorowa/
niestacjonarna

 1900 zł

444 zł

0 zł
99 zł

Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł
99 zł

Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł
99 zł

AutoCAD-projektowanie w środowisku 2D i 3D

wieczorowa/
niestacjonarna

2300 zł

538 zł

0 zł
99 zł

Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej

wieczorowa/
niestacjonarna

2300 zł

538 zł

0 zł
99 zł

 

Regulamin promocji w opłacie rekrutacyjnej obowiązującej kandydatów na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

 

 

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach można dokonywać opłat czesnego za naukę w dwojaki sposób:

  • w postaci miesięcznych zaliczek (miesięczne czesne) – opłatę należy wnosić każdorazowo do 10-go dnia danego miesiąca z góry, w miesiącach od października do czerwca włącznie.

  • w postaci jednorazowej wpłaty za cały semestr (semestralne czesne) – opłatę należy wnieść do 10-go października oraz do 10-go lutego.

Cykl kształcenia w ramach studiów podyplomowych w WSTI trwa 9 miesięcy i podzielony jest na 2 semestry trwające po 4,5 miesiąca każdy. Miesięczne czesne należy wnosić co miesiąc w okresie pobierania nauki, co oznacza, że należy je wnosić przez 4,5 miesiąca (cztery i pół miesiąca) w ciągu każdego semestru.

Wysokość semestralnego czesnego wnoszonego w terminie (poza okresami promocji semestralnego czesnego), jest niższa o około 5% od sumy płatności czesnego miesięcznego.

Dla wygody studentów WSTI przygotowała:

  • druki opłat personalizowane dla każdego studenta,
  • system masowych płatności oparty o mechanizmy bankowości elektronicznej przy współpracy z Raiffeisen Bank Polska,

  • indywidualne konta w systemie Mass Collect (tutaj możesz sprawdzić swój numer konta)

Numer konta jest generowany na podstawie numeru albumu słuchacza i indywidualny dla każdej osoby, dzięki czemu wpłaty są automatycznie księgowane na subkonto danego słuchacza.

Osoby nie korzystające z bankowości elektronicznej, a opłacające czesne za pomocą tradycyjnych przelewów mogą otrzymać w Kwesturze lub Dziekanacie spersonalizowane druki przelewów.

W przypadku nie wnoszenia czesnego w terminie naliczane są opłaty za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Podstawą naliczania opłat za zwłokę jest data księgowania wpłaty na koncie uczelni, a nie  data wpłaty. Osoby dokonujące opłat czesnego na poczcie prosimy o uwzględnienie faktu, że pomimo wprowadzenia usług gwarantujących szybki termin przekazywania wpłat do rozliczeń międzybankowych przez pocztę, wpłaty docierają na konto uczelni nawet z  tygodniowym opóźnieniem. Chcąc uniknąć opłat za zwłokę należy wpłacać czesne odpowiednio wcześniej.

ikona doc2  Zarządzenie nr 152 H/K/2018 Kanclerza WSTI

– w sprawie wysokości opłat dla słuchaczy rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

ikona doc2  Zarządzenie nr 152 I/K/2018 Kanclerza WSTI

– dotyczące Regulaminu promocji w opłacie rekrutacyjnej obowiązującego przy zapisie na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy 2018/2019

ikona pdf2  Regulamin promocji w opłacie rekrutacyjnej

– obowiązującej kandydatów na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

ikona doc2 Zarządzenie nr 105/K/2013 Kanclerza WSTI

– dotyczące zniżek dla absolwentów studiów podyplomowych  w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook