Opis przedmiotów na kierunku: Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere.

Podstawy administracji systemem MS Windows Server i technologie pamięci masowych - 60 h

 • Wprowadzenie do wirtualizacji desktopów (VirtualBox, VMware Player).

 • Wprowadzenie do Windows Server 2012/2016 oraz Windows Server 2012/2016 Core (m.in. przejście między trybami GUI/CORE/MINIMAL, Feauters On Demand, Windows Server Migration Tools).

 • Podstawy instalacji, konfiguracji i zarządzania usługą "Active Directory Domain Services" (zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, użytkownikami, komputerami i grupami w usłudze Active Directory).

 • Wdrażanie polityk zasad grup oraz preferencji zasad grup (m.in. zdalna instalacja oprogramowania, zdalne odświeżanie zasad grup, przetwarzanie zasad grup w trybie sprzężenia zwrotnego, centralne repozytorium szablonów administracyjnych).

 • Podstawy systemów rozwiązywania nazw (DNS, LLMNR, NetBIOS).

 • Metody szyfrowania danych w sieciach komputerowych, zagadnienie Infrastruktury klucza publicznego (PKI).

 • Podstawy zarządzania urzędem certyfikacyjnym zintegrowanym z usługą Active Directory w systemie MS Windows Server.

 • Zarządzanie dyskami w pamięciach masowych (m.in. różnice pomiędzy dyskami Master Boot Record (MBR) a GUID Partition Table (GPT), struktury RAID, pule dyskowe, „tiered storage”, deduplikacja, „copy offload” – kopiowanie bezpośrednio na macierzy, quota).

 • Udostępnianie danych w sieci komputerowej w ramach pamięci masowych na przykładzie MS Windows Server (m.in. tworzenie folderów udostępnionych i przypisywanie uprawnień, zarządzanie uprawnieniami zasobu sieciowego, określanie uprawnień efektywnych, migawki zasobów dyskowych, Work Folders, iSCSI, serwer NFS).

 • Mechanizmy wysokiej dostępności na przykładzie MS Windows Server (DNS Round Robin, Network Load Balancing, Failover Clustering, storage spaces direct, storage replica).

 • Przegląd wybranych systemów operacyjnych serwerów NAS (Synology DSM, QNAP QTS, Asustor ADM).

Technologie infrastrukturalnych sieci komputerowych w środowisku zwirtualizowanym - 50 h

 • Wybrane zagadnienia teorii sieci komputerowych.

 • Adresacja, konfiguracja i obsługa IPv4 oraz IPv6 w systemach Windows.

 • Routing w systemie Windows Server.

 • Konfiguracja zapory ogniowej w systemie Windows Server.

 • Podstawowe koncepcje przełączania i konfiguracja przełącznika zarządzalnego.

 • Wirtualne sieci LAN (VLAN, trunking, protokół VTP, protokół DTP, Private VLAN, Private VLAN EDGE).

 • Protokół drzewa opinającego (STP, PVST+, RPVST+, RSTP, MSTP).

 • Agregacja połączeń (LAG/EtherChannel), rozkładanie obciążenia sieciowego z wykorzystaniem NIC-Teaming.

Wirtualizacja serwerów w oparciu o MS Windows Server Hyper-V - 55 h

 • Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V:

  -  wymagania HyperV,

  - różnice między rolą HyperV, darmowym hypervisorem Hyper-V Serve, a klientem HyperV w systemie Windows 8/10,

  - instalacja roli HyperV w systemie Windows Server 2012R2/2016,

  - instalacja i obsługa darmowego hypervisora "Hyper-V Server 2012/2016",

  - zarządzanie zdalne hypervisorem HyperV w grupie roboczej i w domenie,

  - ustawienia hypervisora HyperV: NUMA, RemoteFX, Enhanced Session Mode, Resource Pools.

 • Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami, wirtualnymi maszynami i punktami kontrolnymi (m.in.: 1 i 2 generacja wirtualnych maszyn, konfiguracja "dynamic memory" oraz "smart paging", narzędzie "disk2vhd").

 • Tworzenie i konfigurowanie sieci dla wirtualnych maszyn:

  - konfiguracja przełączników wirtualnych,

  - VLAN tagging,

  - network adapter advanced feature (DHCP guard, router advertisement guard, MAC address spoofing, NIC teaming, port mirroring),

  - SR-IOV,

  - dynamic virtual machine queue.

 • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V (oraz Quick Migration).

 • Instalowanie i konfigurowanie System Center Virtual Machine Manager.

 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową i przestrzenią dyskową za pomocą System Center Virtual Machine Manager.

 • Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą Microsoft System Center Virtual Machine Manager.

 • Konfiguracja i zarządzanie bibliotekami i obiektami w bibliotekach System Center Virtual Machine Manager.

 • Zarządzanie Chmurą poprzez System Center Virtual Machine Manager.

 • Zarządzanie usługami w System Center Virtual Machine Manager i App Controller.

 • Ochrona i monitoring infrastruktury wirtualizacji:

  - przegląd opcji kopii zapasowych i przywracania dla maszyn wirtualnych,

  - ochrona infrastruktury wirtualizacji przy użyciu Data Protection Manager,

  - korzystanie z System Center Operations Manager do monitorowania i sprawozdawczości,

  -  integracja Virtual Machine Manager z Operations Manager.

Wirtualizacja serwerów w oparciu o VMware vSphere - 65 h

 • Wprowadzenie do wirtualizacji firmy VMware.

 • Instalacja komponentów VMware vSphere.

 • VMware vCenter Server:

  - architektura vCenter Server,

  - uruchomienie maszyny wirtualnej z vCenter, tworzenie i przeglądanie obiektów w vCenter,

 • Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami:

  - konfiguracja VMware Standard Switch,

  - konfiguracja VMware Distributed Switch,

  - konfiguracja mechanizmów rozkładania obciążenia ruchu sieciowego przez wirtualne switche,

 • Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową w vSphere:

  -  konfiguracja iSCSI, NFS oraz Fibre Channel w ESXi,

  -  tworzenie i zarządzanie wolumenów w vSphere,

  -  konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie VMware Virtual Storage Appliance,

 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi:

  - szybkie tworzenie maszyn wirtualnych przy pomocy szablonów, klonów oraz vCenter Conventer,

  - zarządzanie i modyfikacje maszyn wirtualnych,

  - tworzenie i zarządzanie migawkami maszyn,

  - migrowanie maszyn wirtualnych przy pomocy VMware vSphere Storage vMotion oraz vMotion,

  - tworzenie vSphere vApp,

 • Autoryzacja i kontrola dostępu:

  - kontrola dostępu użytkowników przy pomocy ról i uprawnień,

  - konfiguracja i zarządzanie firewallem ESXi,

  - integracja ESXi z Active Directory,

  -  wprowadzenie do VMware vShield Zones,

 • Monitoring i zarządzanie zasobami:

  - omówienie charakterystyki wirtualnych zasobów CPU i pamięci,

  - charakterystyka mechanizmów stosowanych do optymalizacji wykorzystania CPU oraz pamięci,

  - konfiguracja i zarządzanie dostępem do pul zasobów,

  - monitorowanie wykorzystania zasobów w oparciu o diagramy i alarmy wydajnościowe vCenter Server,

 • Ochrona danych:

  - wykonywanie kopii bezpieczeństwa i przywracanie wirtualnych maszyn,

  - wdrożenie VMware Fault Tolerance,

 • Wysoka dostępność (konfiguracja i zarządzanie klastrem VMware High Availability).

 • Skalowalność:

  - konfiguracja i zarządzanie klastrem VMware Distributed Resource Scheduler (DRS),

  - konfiguracja Enhanced vMotion Compatibility,

  - współpraca VMware HA oraz DRS w ramach platformy vSphere,

 • Zarządzanie zmianami przy pomocy vCenter Update Manager.    

Technologie wirtualizacji prezentacji i aplikacji - 30 h

 • Instalacja i konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

 • Instalacja i konfiguracja brokera połączeń usług pulpitu zdalnego.

 • Instalacja i konfiguracja bramy usług pulpitu zdalnego.

 • Instalacja i konfiguracja dostępu do pulpitu zdalnego przez sieć Web.

 • Implementacja infrastruktury VDI hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

 • Instalacja i konfiguracja usługi roli RemoteFX.

 • Instalacja, konfiguracja i zarządzanie środowiskiem wirtualizacji aplikacji App-V.