Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server Remote Desktop Services i MS App-V.
Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

 

but zapisz sie lewy

Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby posiadające wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz podstawowe umiejętności poruszania się w środowisku sieciowym, a chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej.
Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie technologii wirtualizacji Microsoft oraz Vmware.
Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych dowolnych studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server 2012/2016 Remote Desktop Services i MS App-V.
Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

Kompetencje i korzyści

W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

 • program zawarty w ramach autoryzowanych kursów Microsoft oraz VMware (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi kilkanaście tysięcy złotych):

  - MS-20409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

  - MS-10981 Infrastructure Provisioning with System Center Virtual Machine Manager

  - MS 20415: Implementing a Desktop Infrastructure

  - Vmware vSphere: Install, Configure, Manage v5.5/v6.x

Poza tym:

 • słuchacze mają możliwość otrzymania zniżki 48% na egzaminy certyfikujące Microsoft (powyższe zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Microsoft)

 • słuchacze mają dostęp do legalnego darmowego oprogramowanie firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office)


Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent nabędzie umiejętności:

 • wdrażania, instalacji oraz zarządzania systemami wirtualizacji serwerów opartych na technologii MS HyperV 2012/2016 oraz VMware

 • wdrażania, instalacji oraz zarządzania systemami wirtualizacji prezentacji oraz aplikacji opartych na technologii MS Remote Desktop Services oraz MS App-V

 

Zobacz jak wyglądają przykładowe zajęcia realizowane na studiach podyplomowych
(film nagrany na jednych z zajęć).

 

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16