Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

box wirtualizacjaCelem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server Remote Desktop Services i MS App-V.
Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server Remote Desktop Services i MS App-V.
Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

 

Opis przedmiotów na kierunku: Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere.

Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin

Plan zajęć 2APW

2APW weekendy zjazdowe:

18-19.03.2017
31.03-02.04.2017
22-23.04.2017
06-07.05.2017
20-21.05.2017
03.06.2017
17-18.06.2017
02-03.09.2017
09-10.09.2017

Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany na stronie do 28.02.2017r.

 

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook