Studia podyplomowe
Więcej atutów na rynku pracy
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
Studia podyplomowe
AutoCAD – projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
Administracja siecią komputerową CISCO
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa
Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

box grafika3Naszym celem nie jest kształcenie zawodowych drukarzy, informatyków czy fotografów. Nasz absolwent będzie jednak w stopniu dostatecznym posiadał wiedzę tych specjalistów, aby móc sprawnie zajmować się działalnością wydawniczo-reklamową. Przede wszystkim będzie profesjonalistą w przygotowaniu i przetwarzaniu wszelkich materiałów do druku za pomocą nowoczesnego komputera, czyli w dziedzinie zwanej Desktop Publishing (DTP).

but zapisz sie lewy

Po zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz będzie potrafił sprawnie obsługiwać programy do przetwarzania grafiki komputerowej i komputerowego składu tekstu. Opanuje: techniki drukarskie, umiejętność doboru komputerowego systemu poligraficznego, znajomość zasad kompozycji i typografii. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą komputera wszystkie prace niezbędne do przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem specyfiki stosowanej techniki drukarskiej.

grafika

Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin

Opis przedmiotów dla kierunku Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook