Czas trwania studiów: 2 semestry – 270 godzin

PRZEDMIOT

SEMESTR I 

SEMESTR II

 RAZEM SEMESTR
I i II

 w

ć

w

ć

Administracja systemem operacyjnym MS Windows

 15

30

 

 

45

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych 

 20

40

 

 

60

Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server 

 15

20

15

30

80

Wdrażanie systemów operacyjnych Microsoft Windows 

 

 

10

25

35

Bezpieczeństwo otoczenia sieciowego MS Windows 

 

 

15

35

50

SUMA

 50

90

40

90

 270