Studia podyplomowe
Więcej atutów na rynku pracy
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
Studia podyplomowe
AutoCAD – projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
Administracja siecią komputerową CISCO
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa
Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

box ciscoCelem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy oraz administrowania strukturalną siecią komputerową (opartą na technologii Cisco). Program studiów pozwola również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.

ciscobut zapisz sie lewy

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby od początku nauczyć wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności (z wyjątkiem obsługi samego komputera).

Program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę, oraz przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.

 

cisco ccna

Czas trwania studiów: 2 semestry – 250 godzin

Opis przedmiotów dla kierunku Administracja siecią komputerową CISCO.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook