Opis przedmiotów na kierunku: Fotografia i cyfrowa edycja obrazu.

Historia fotografii - 20 h

 • początki idei „utrwalenia” obrazu

 • camera obscura

 • historia urządzeń rejestrujących obraz

 • podstawy historii fotografii

 • sylwetki najwybitniejszych fotografików

 • kierunki i trendy we współczesnej fotografii artystycznej i użytkowej.


Warsztat fotografa cyfrowego - 15 h

 • kształtowanie świadomości warsztatu fotograficznego

 • wykorzystywanie możliwości sprzętowych i materiałowych

 • zasady wykonywania fotografii różnych motywów, tematów i obiektów

 • budowa aparatu fotograficznego: elementy składowe, rodzaje aparatów, matryc, obiektywów, lamp błyskowych, kart pamięci, formatów plików zdjęciowych statywów, dodatkowych akcesoriów specjalistycznych

 • wybór systemu fotograficznego i jego konsekwencje

Kompozycja i estetyka - 15 h

 • plastyka – sztuka wizualna

 • środki wyrazu plastycznego

 • kompozycja na płaszczyźnie

 • narracja, środki wypowiedzi autorskiej, treść i symbolika obrazu

 • postawa twórcy wobec problemów społecznych

 • fotografia jako medium artystycznej autoekspresji i technika wspomagająca realizacje graficzne i projektowe.

Techniki fotografii - 15 h

 • wizjer i autofokus

 • live view

 • ustawianie ostrości

 • głębia ostrości

 • przysłona

 • ekspozycja

 • światło: zastane i sztuczne, twarde i miękkie, stałe i błyskowe

 • barwa, kadr i jego wypełnienie

 • perspektywa

 • plany w ujęciu

 • histogram

 • balans bieli

 • rozpiętość tonalna

 • czułość naświetlania ISO

Cyfrowa edycja obrazu  - 40 h

 • specyfika fotografii cyfrowej

 • format RAW i „wywoływanie” cyfrowych zdjęć

 • retusz zdjęć, kontrast, nasycenie,kadrowanie

 • filtry efektowe

 • fotomontaż

 • fotografia w Internecie, fotografia czarno-biała

 • zdjęcia w wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR)

 • panoramowanie

 • PhotoShop i Lightroom do obróbki grafiki rastrowej

 • przygotowanie prac do druku

Gatunki fotografii - 10 h

 • fotografia reportażowa (reportaż statyczny i dynamiczny, sport, polityka, kultura, społeczeństwo)

 • fotografia krajobrazowa (pejzaż, architektura, dystorsje, tilt-shift)

 • fotografia portretowa (plany portretowe, low-key, hi-key, rekwizyty, doświetlanie)

 • fotografia reklamowa („glamour”, „packshot”)

Fotografia studyjna - 45

 • sprzęt studyjny

 • światło w studio, specyfika pracy fotografa studyjnego

 • teoria i praktyka.

Fotografia użytkowa - 30 h

 • fotografia produktu

 • zasady fotografowania architektury

 • portret

 • reportaż fotograficzny

Fotografia autorska - 20 h

 • świadomości plastycznej i potencjału indywidualnej kreatywności

 • umiejętności wrażliwego i analitycznego odbioru zjawisk wizualnych

 • poszukiwania indywidualnych środków wyrazu i metod rozwiązywania zadań kreacyjnych

Podstawy kompozycji filmowej - 20 h

 • podstawy sztuki filmowej

 • kanony warsztatu filmowego

 • specyfika filmowania przy pomocy aparatu fotograficznego wyposażonego w tryb video

Rysunek i malarstwo - 15 h

 • „Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto, co widzialne, nie możesz zobaczy niczego.” Ruth Bernhard.

  Ćwiczenia z malarstwa i rysunku, które powinny uwrażliwić fotografów na niuanse związane z komponowaniem obrazu i jego funkcją. Zajęcia mają charakter „zabawowy”, ale w myśl sentencji Ruth Bernhard, pomogą w „skupieniu nad obrazem” i poznaniem swojej ekspresji twórczej.


Zagadnienia prawne w fotografii - 5 h

 • prawa fotografa

 • umowy fotograficzne

 • prawa modeli

 • prawo autorskie

 • prawo do wizerunku, ochrona wizerunku,

 • odpowiedzialność, ubezpieczenie odpowiedzialności, ubezpieczenie sprzętu

 • licencja na wykorzystanie zdjęcia

 • przykładowe umowy prawne

Zajęcia seminaryjne - 15 h

 • Opracowanie i realizacja własnego projektu opartego na fotografiach i ich cyfrowej edycji z wybranej specjalności (reportaż, krajobraz, portret, reklama inne) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.