but zapisz sie lewy

Uczestnicy studiów w trakcie dwóch semestrów nauki nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą aparatu fotograficznego oraz komputera niezbędne prace związane z realizacją i edycją zdjęć. Słuchacze podczas zajęć będą mieli do dyspozycji studio fotograficzne wyposażone w system lamp studyjnych, teł, stołu bezcieniowego oraz systemu sprzętu fotograficznego Canon (Canon 5D Mark III).

 

fotografia

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, zainteresowanych zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie fotografii. W szczególności do: amatorów fotografii, którzy chcą lepiej wykorzystać potencjał własnego sprzętu fotograficznego,  fotografów posiadający niewystarczające umiejętności w zakresie cyfrowej edycji obrazu, grafików komputerowych, którzy dysponują niewystarczającą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie fotografii oraz zawodowych fotografów -samouków (w tym również fotografów  ślubnych), którzy pragną usystematyzować i poszerzyć swą wiedzę.

Cel kształcenia

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do świadomego fotografowania – od wyboru tematu, doboru sprzętu i jego ustawień, kreatywnej realizacji, wykonania wymaganych ujęć, przeniesienia zdjęć do komputera i wieloetapowej pracy nad nimi w zakresie cyfrowej edycji obrazu, aż po proces wywołania/druku zdjęć.

Kompetencje i korzyści

Uczestnicy studiów w trakcie dwóch semestrów nauki nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą aparatu fotograficznego oraz komputera niezbędne prace związane z realizacją i edycją zdjęć – zarówno w działaniach amatorskich, dla własnej przyjemności, jak i profesjonalnych. Na program studiów składają się m.in. historia fotografii, kompozycja, techniki fotografii, fotografia autorska oraz użytkowa, cyfrowa edycja obrazu. Studia mają wyposażyć uczestników w solidne podstawy teoretyczne, ale jednocześnie nacisk położony jest na praktykę – wspólną naukę i ćwiczenia rozwijające umiejętności. Uczestnicy wykonują zdjęcia w trakcie zajęć na uczelni, a także samodzielnie poza nią, tworząc tym samym materiał do późniejszej wspólnej analizy oraz samodzielnej obróbki cyfrowej w trakcie zajęć. Nauka przebiega w formie zajęć teoretycznych (wykłady) oraz praktycznej (laboratoria i pracownia dyplomowa).

Słuchacze podczas zajęć będą  mieli do dyspozycji studio fotograficzne wyposażone w system lamp studyjnych, teł, stołu bezcieniowego oraz systemu sprzętu fotograficznego Canon (Canon 5D Mark III)

Kończąc kierunek absolwent będzie mógł podjąć prace w agencjach fotograficznych, reklamowych, wydawnictwach, redakcjach gazet i portali internetowych, działach promocji i marketingu, a także w we własnej firmie.

Słuchacz zdobędzie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Fotografia i cyfrowa edycja obrazu” potwierdzające kompleksowe przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności związane z branżą fotograficzną (w zakresie fotografii reklamowej, portretowej, krajobrazowej, reporterskiej czy ślubnej).

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16