Studia podyplomowe
Więcej atutów na rynku pracy
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
Studia podyplomowe
AutoCAD – projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
Administracja siecią komputerową CISCO
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa
Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

box fotografiaUczestnicy studiów w trakcie dwóch semestrów nauki nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą aparatu fotograficznego oraz komputera niezbędne prace związane z realizacją i edycją zdjęć. Słuchacze podczas zajęć będą mieli do dyspozycji studio fotograficzne wyposażone w system lamp studyjnych, teł, stołu bezcieniowego oraz systemu sprzętu fotograficznego Canon (Canon 5D Mark III).

box autocadPo zakończeniu studiów słuchacz będzie znał zaawansowane możliwości programu AutoCAD w tym mechanizmy projektowania CAD w przestrzeni dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej.  Będzie potrafił  tworzyć elementy adaptacyjne, części i podzespołów oraz symulować  ich działania  w ramach naprężeń panujących w warunkach naturalnych, wykorzystując przy tym język Visual Basic do automatyzacji pracy w środowisku CAD.

box animacja3DPo zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz będzie potrafił sprawnie korzystać z oprogramowania używanego do animacji i wizualizacji (3dMax, Blender 3D). Nabędzie umiejętności związane przygotowaniem materiału wideo, tworzeniem czołówek, animacji 3D i prostych kompozycji wideo. W ramach realizowanych przedmiotów będzie miał możliwość zapoznać sie ze wszystkimi etapami produkcji multimediów: preprodukcją, produkcją i postprodukcją.

box ciscoCelem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy oraz administrowania strukturalną siecią komputerową (opartą na technologii Cisco). Program studiów pozwola również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.

box microsoftCelem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię MS Windows (w oparciu o systemy MS Windows 7/8/10, oraz MS Windows Server 2008/2012/2016). Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych MCTS/MCITP.

box gnulinux2Celem kierunku jest przygotowanie słuchaczy do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię GNU/Linux.

 

box grafika3Naszym celem nie jest kształcenie zawodowych drukarzy, informatyków czy fotografów. Nasz absolwent będzie jednak w stopniu dostatecznym posiadał wiedzę tych specjalistów, aby móc sprawnie zajmować się działalnością wydawniczo-reklamową. Przede wszystkim będzie profesjonalistą w przygotowaniu i przetwarzaniu wszelkich materiałów do druku za pomocą nowoczesnego komputera, czyli w dziedzinie zwanej Desktop Publishing (DTP).

box wirtualizacjaCelem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server Remote Desktop Services i MS App-V.
Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

box exchangeCelem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania systemami wymiany informacji opartymi o technologie MS Exchange, MS SharePoint, Postfix. Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook