Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • analizy i projektowania systemów informatycznych

 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych

 • zarządzania technologią informacji i infrastrukturą informatyczną w firmie

 • projektowania i wdrażania systemów informatycznych wykorzystujących

 • dane zgromadzone w bazach danych i hurtowniach danych

 • projektowania lokalnych sieci komputerowych

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant i programista baz danych

 • analityk systemowy

 • programista

 • programista i projektant systemów informatycznych

 • webmaster/webdesigner

 • administrator danych i sieci informatycznych

 • integrator technologii informatycznych

ikona program

 

Program specjalności: Inżynieria oprogramowania

 box inzynieria2