facebook
Informatyka studia inżynierskie
Informatyka
Inżynieria oprogramowania
Informatyka
Technologie internetowe i sieci komputerowe
Informatyka
Mechatronika i robotyka
Informatyka
Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych
Informatyka
Marketing internetowy
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Od 2008 roku WSTI jest członkiem Microsoft Academy na poziomie Advanced

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • analizy i projektowania systemów informatycznych

 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych

 • zarządzania technologią informacji i infrastrukturą informatyczną w firmie

 • projektowania i wdrażania systemów informatycznych wykorzystujących

 • dane zgromadzone w bazach danych i hurtowniach danych

 • projektowania lokalnych sieci komputerowych

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant i programista baz danych

 • analityk systemowy

 • programista

 • programista i projektant systemów informatycznych

 • webmaster/webdesigner

 • administrator danych i sieci informatycznych

 • integrator technologii informatycznych

ikona program

 

Program specjalności: Inżynieria oprogramowania

 box inzynieria2

 

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • projektowania i administrowania systemami informatycznymi

 • projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych i oprogramowania

 • zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego

 • sieci bezprzewodowych, szerokopasmowych, VPN oraz UMTS

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant/administrator sieci LAN/WAN 

 • programista usług sieciowych

 • serwisant sprzętu i oprogramowania

 • administrator bezpieczeństwa informacyjnego

 • projektant serwisów internetowych

 • pracownik technicznej obsługi systemów informatyczny

 ikona program
Program specjalności: Technologie internetowe i sieci komputerowe

Wiedza i umiejętności

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • programowania i zarządzania robotami przemysłowymi oraz mobilnymi

 • projektowania i obsługi urządzeń automatyki i sterowania

 • programowania obrabiarek, robotów i zautomatyzowanych systemów wytwórczych

 • automatyzacji urządzeń technologicznych

 • dobrego  przygotowania informatycznego

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się:

 • projektowaniem systemów sterowania

 • wytwarzaniem robotów przemysłowych

 • wprowadzaniem robotyzacji i automatyzacji procesów, montażem i rozruchem linii produkcyjnych

 • projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją nowoczesnych przemysłowych systemów automatyki i robotyki

 • techniką medyczną oraz systemami informatyki medycznej

 • sprzętem optycznym, optoelektronicznym i fotonicznym

 • techniką światłowodową i laserową, systemami automatycznego rozpoznawania obrazów

 • projektowaniem systemów kontrolno-pomiarowych, diagnostycznych i badawczych

 • zarządzaniem systemami jakości, certyfikacją i walidacją

 • projektowaniem i produkcją sprzętu precyzyjnego i elektronicznego

 • użytkowaniem systemów multimedialnych w mass-mediach i wytwórniach filmowych

ikona program
Program specjalności: Mechatronika i robotyka

box mechatronika2

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • projektowania w zakresie grafiki komputerowej

 • zarządzania serwisami internetowymi

 • kreatywnego podejścia do projektowania

 • budowy zaawansowanych prezentacji multimedialnych

 • animacji i modelowania w przestrzeni 3D

 • montażu video

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • grafik komputerowy

 • projektant stron i reklam internetowych

 • projektant aplikacji internetowych

 • administrator serwisów internetowych

 • specjalista ds. multimediów

 ikona program
Program specjalności:
Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych

 box grafika2

Wiedza i umiejętności

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • e-marketingu i m-marketingu

 • modeli e-commerce

 • zarządzania sklepem internetowym i działaniami marketingowymi w sieci

 • e-brandingu

 • działań z zakresu public relations w Internecie

 • strategii internetowych i mobilnych

 • projektowanie kampanii w Internecie

 • mobile marketingu

 • social media

 • prowadzenia badań w środowisku internetowym

 • zarządzania produkcją multimedialną

 • specyfiki funkcjonowania społeczności internetowych

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności będą bardzo dobrze przygotowani do pracy w takich firmach, jak:

 • agencje interaktywne

 • portale, wortale i inne firmy działające w sieci

 • korporacje międzynarodowe

 • działy analiz i brandingu

 • działy marketingu, instytucje sektora publicznego i organizacje non-profit

 • firmy doradcze

 • własna działalność gospodarcza

ikona program
Program specjalności: Marketing internetowy

box marketing Internetowy

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook