Rodzaj, czas i termin praktyk określa realizowany w WSTI plan studiów i program kształcenia.

Praktyka zawodowa w wymiarze 960 godz. realizowana jest po I, II oraz III roku studiów (w okresie wakacyjnym-między II a III semestrem studiów; IV a V semestrem studiów; VI a VII semestrem studiów)