Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Projektowanie graficzne i grafika rastrowa

       

a_kulka.gif

   
2

Internetowe technologie multimedialne

       

a_kulka.gif

   
3

Projektowanie serwisów internetowych

         

a_kulka.gif

 
4

Teoria poligrafii i grafika wektorowa

         

a_kulka.gif

 
5

Modelowanie i animacja 3D  

           

a_kulka.gif

6

Systemy DTP - skład i łamanie publikacji

           

a_kulka.gif

7

Montaż wideo i filmowe efekty specjalne 

           

a_kulka.gif

8

Projekt aplikacji multimedialnej

       

a_kulka.gif