Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Routing w sieciach TCP/IP

       

a_kulka.gif

   
2

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN

         

a_kulka.gif

 
3

Sieciowe systemy operacyjne

       

a_kulka.gif

   
4

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

         

a_kulka.gif

 
5

Technologie sieci rozległych

           

a_kulka.gif

6

Systemy wymiany informacji

           

a_kulka.gif

7

Monitorowanie i zarządzanie usługami

           

a_kulka.gif

8

Analiza i projektowanie sieci komputerowych

       

a_kulka.gif