Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Automatyka i robotyka

       

a_kulka.gif

   
2

Teoria sterowania

       

 

a_kulka.gif

 
3

Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

         

a_kulka.gif

 
4

Elektromechanika ogólna

        a_kulka.gif 

 

 
5

Programowanie robotów

           

a_kulka.gif

6

Sensory i pomiary

           

a_kulka.gif

7

Sterowniki przemysłowe

           

a_kulka.gif

8

Projekt systemu mechatronicznego

       

a_kulka.gif