Regularne i promocyjne czesne w ramach promocji "Zapisz się do 30 września – rozpocznij ze zniżką!" wynosi odpowiednio:

System wpłat czesnego

Tryb kształcenia

stacjonarny

niestacjonarny

12 miesięcznych rat

199 zł *

436 zł

332 zł *

391 zł 

administracyjna opłata rekrutacyjna
(wpisowe)

0 zł **

85 zł

0 zł **

85 zł


* czesne w promocji "Zapisz się do 30 września – rozpocznij ze zniżką!"
** administracyjna opłata rekrutacyjna (wpisowe) w promocji "Zapisz się do 30 września – nie płać wpisowego!"

Promocja obowiązuje na I semestrze studiów.

Sprawdź szczegóły promocji  

 

box wpisoweZapisując się do 30 września korzystasz z promocji i nie płacisz wpisowego!

W okresie pozapromocyjnym administracyjna opłata rekrutacyjna (wpisowe) wynosi 85 zł.

Sprawdź szczegóły promocji

 

Administracyjną opłatę rekrutacyjną (wpisowe) w okresie pozapromocyjnym należy wnosić na poniższy numer konta:

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr konta: 51 1750 1312 1010 1000 0000 0000
Tytuł przelewu: Imię nazwisko kierunek studiów