Zajęcia prowadzone są w dni powszednie przez 4 lub 5 dni w tygodniu.