Zajęcia w ramach studiów inżynierskich na kierunku INFORMATYKA prowadzone są w dwóch formach: 
stacjonarnej i niestacjonarnej.