facebook
Informatyka studia inżynierskie
Informatyka
Inżynieria oprogramowania
Informatyka
Technologie internetowe i sieci komputerowe
Informatyka
Mechatronika i robotyka
Informatyka
Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych
Informatyka
Marketing internetowy
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Od 2008 roku WSTI jest członkiem Microsoft Academy na poziomie Advanced

Zajęcia w ramach studiów inżynierskich na kierunku INFORMATYKA prowadzone są w dwóch formach: 
stacjonarnej i niestacjonarnej.

Zajęcia prowadzone są w dni powszednie przez 4 lub 5 dni w tygodniu.

W każdym semestrze przewidzianych jest 9 zjazdów.

Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie w:

  • piątki (16.00 do 21.00)
  • soboty (8.00 do około 20.00)
  • niedziele (8.00 do około 20.00)

Godziny rozpoczynania i kończenia się zajęć w poszczególnych dniach mogą się zmieniać w zależności od liczby godzin w semestrze oraz sposobu ułożenia planu. Przedstawione godziny w sposób możliwie wierny oddają stan rzeczywisty, niemniej w sytuacjach losowych lub niezależnych od Uczelni mogą się różnić od niego.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook