Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

IV sem

Moduły specjalnościowe – Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych  

1

Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP

a_kulka.gif

 

 

 
 2

Scentralizowane zarządzanie stacjami roboczymi oraz serwerami

a_kulka.gif

 

 

 
 3

Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych  

a_kulka.gif a_kulka.gif

 

 
 4

Bezpieczeństwo przełączanych sieci LAN oraz sieci bezprzewodowych

a_kulka.gif

 

 

 
 5

Bezpieczeństwo sieci rozległych i zarządzanie jakością usług w sieciach IP

 

a_kulka.gif

 

 
 6

Technologie wirtualizacji serwerów i aplikacji  

 

a_kulka.gif  a_kulka.gif  
 7

Zespołowy projekt bezpiecznych systemów teleinformatycznych

     a_kulka.gif  a_kulka.gif
 8

Zarządzanie projektem informatycznym

       a_kulka.gif