Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

Moduły podstawowe

1

Matematyka konkretna

a_kulka.gif

   
2

Przedsiębiorczość i zarządzanie

a_kulka.gif

   
3

Socjologia, higiena i psychologia pracy

a_kulka.gif

 

 
4

Język angielski

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 
5

Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 
 6

Proseminarium       

  a_kulka.gif

 

 7

Fizyka dla informatyków

    a_kulka.gif

Moduły kierunkowe

1

Zarządzanie środowiskami serwerowymi i aplikacji sieciowych

a_kulka.gif

   
 2

Kryptograficzne metody ochrony informacji

a_kulka.gif

 

 
 3

Systemy baz danych

a_kulka.gif  

 

4

Programowanie obiektowe

a_kulka.gif

 

 

5

Analiza algorytmów

 

a_kulka.gif

 

6

Systemy wspomagania decyzji

 

a_kulka.gif

 

7

Analiza i przetwarzanie obrazów

 

a_kulka.gif

 

8

Urządzenia techniki cyfrowej

 

a_kulka.gif

 

9

Programowanie systemowe

  a_kulka.gif  
10

Systemy ekspertowe

    a_kulka.gif
 11

Praca dyplomowa - magisterska

    a_kulka.gif
 12

Praktyka zawodowa – 3 miesiące

    a_kulka.gif

Praca dyplomowa

1

Seminarium dyplomowe

 

 

a_kulka.gif

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

Moduły specjalnościowe - Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych  

1

Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP

a_kulka.gif

 

 

 2

Scentralizowane zarządzanie stacjami roboczymi oraz serwerami

a_kulka.gif

 

 

 3

Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych  

a_kulka.gif a_kulka.gif

 

 4

Bezpieczeństwo przełączanych sieci LAN oraz sieci bezprzewodowych

a_kulka.gif

 

 

 5

Bezpieczeństwo sieci rozległych i zarządzanie jakością usług w sieciach IP

 

a_kulka.gif

 

 6

Technologie wirtualizacji serwerów i aplikacji  

 

a_kulka.gif a_kulka.gif
 7

Zespołowy projekt bezpiecznych systemów teleinformatycznych

  a_kulka.gif  
 8

Zarządzanie projektem informatycznym

    a_kulka.gif

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

Moduły specjalnościowe - Inżynieria oprogramowania

1

Metodyki programowania

a_kulka.gif

 

 

2

Programowanie zespołowe

a_kulka.gif    
3

Analiza i modelowanie systemów

a_kulka.gif

 

 

4

Technologie internetowe w projektowaniu

a_kulka.gif

 

 

5

Programowanie usług serwerowych

 

a_kulka.gif

 

6

Systemy i aplikacje mobilne

 

a_kulka.gif

 

7

Wzorce projektowe

 

a_kulka.gif

 

8

Projekt zespołowy

 

a_kulka.gif

 

9

Inżynieria jakości oprogramowania

 

  a_kulka.gif
10

Zarządzanie projektem informatycznym

 

 

a_kulka.gif

Czytaj szczegółowy opis modułów specjalności.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook