System wpłat czesnego
12 miesięcznych rat

Forma kształcenia

stacjonarna

niestacjonarna

Miesięczne czesne dla absolwentów WSTI

459 zł

483 zł

412 zł 

433 zł 

Miesięczne czesne dla kandydatów nie będących absolwentami WSTI

483 zł

433 zł

Administracyjna opłata rekrutacyjna

85 zł

85 zł