Zajęcia zwyczajowo prowadzone są co dwa tygodnie w:

  • piątki (16.00 do 21.00)

  • soboty (8.00 do około 20.00)

  • niedziele (8.00 do około 20.00)

Godziny rozpoczynania i kończenia się zajęć w poszczególnych dniach mogą się zmieniać w zależności od liczby godzin w semestrze oraz sposobu ułożenia planu. Przedstawione godziny w sposób możliwie wierny oddają stan rzeczywisty, niemniej w sytuacjach losowych lub niezależnych od Uczelni mogą się różnić od niego.