Konstrukcja programu nauczania na kierunku Grafika w WSTI uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełnia kryteria akredytacji odnośnie wymogów programowych dla kierunków studiów artystycznych. Przedmioty artystyczne stanowią ponad 70% godzin zajęć, a nie więcej niż 30% to przedmioty nieartystyczne.

Sprawdź krótką charakterystykę przedmiotów na kierunku GRAFIKA

Nacisk na kształcenie praktyczne jest priorytetem programu nauczania na kierunku GRAFIKA. Wykłady to średnio nie więcej niż 30% godzin zajęć, a ponad 70% czasu nauki to zajęcia praktyczne. Dominacja zajęć o charakterze niewykładowym na każdym semestrze studiów, a także organizacja obowiązkowych praktyk i plenerów artystycznych sprzyjają indywidualnemu rozwojowi zdolności twórczych. 

Praktyki zawodowe

Podczas studiów studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową, która jest organizowana przez uczelnię w takich firmach i instytucjach, jak: studia graficzne, studia fotograficzne, studia filmowe, agencje i studia reklamowe, działy marketingu dużych przedsiębiorstw, działy promocji instytucji samorządowych, drukarnie cyfrowe i offsetowe, wydawnictwa, firmy internetowe, instytucje kultury - galerie, ośrodki kultury itp. Podczas praktyki student ma możliwość poznania warunków wykonywania zawodu.

Plenery artystyczne

Poza praktykami studenci uczestniczą w obowiązkowych plenerach artystycznych uzupełniających cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnoplastycznych. Plenery, organizowane w formie wyjazdowych warsztatów twórczych, intensyfikują proces nabywania doświadczeń kreacyjnych i warsztatowych oraz kształtowania twórczej indywidualności studentów.    

Plener realizowany jest po I roku studiów (w okresie wakacyjnym-między II a III semestrem studiów)

Program nauczania na kierunku Grafika uwzględnia podział tematyczny zajęć po 4 semestrze na dwie specjalności:

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć


ROK


ROK


ROK

4 ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

I. Kształcenie ogólne wymagane standardami

1

 Język zachodni

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

2

 Podstawy technik informatycznych

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

 Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

4

 Historia dizajnu

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

 

II. Kształcenie podstawowe wymagane standardami

1

 Historia i teoria sztuki

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 

 

 

 

 

2

 Historia grafiki

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

3

 Filozofia i estetyka

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

4

 Socjologia sztuki

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 Podstawy marketingu

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

6

 Prawo autorskie

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

7

 Kompozycja

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

8

 Rysunek

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

9

 Malarstwo

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

10

 Rzeźba

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

11

 Fotografia

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

12

 Psychologia widzenia

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

III. Kształcenie kierunkowe wymagane standardami

1

 Technologia  i materiałoznawstwo

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

 Podstawy technik graficznych

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

3

 Metodyka projektowania graficznego

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

4

 Liternictwo i typografia

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

5

 Podstawy grafiki użytkowej

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

  6

 Rejestracja obrazu i dźwięku

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

7

 Podstawy animacji i interakcji

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

IV. Uzupełniające kształcenie ogólnoplastyczne i kierunkowe

1

 Grafika rastrowa - PhotoShop

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

 Grafika wektorowa - Illustrator

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

 Typografia i prepress - InDesign

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

4

 Animacja i interakcja - Flash

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

5

 Efekty video - After Effect

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

6

 Podstawy programowania

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

7

 Rysunek użytkowy

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

8

 Projektowanie stron WWW

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

9

 Fotografia użytkowa

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

10

 Grafika edytorska

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

11

 Komunikacja marketingowa

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

12

 Identyfikacja wizualna

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

13

 Animacja

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

14

 Praktyka

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

V. Przedmioty obieralne - specjalność Projektowanie graficzne

1

 Projektowanie publikacji (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

2

 Projektowanie marketingowe (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

3

 Projektowanie serwisów internetowych (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

4

 Fotografia reklamowa (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

5

 Grafika cyfrowa (SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

6

 Techniki poligraficzne

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

7

 DTP i redakcja techniczna

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

8

 Komputerowe wsparcie projektowania 2D

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

 VI. Przedmioty obieralne - specjalność Multimedia

1

 Animacja (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 2

 Edycja i montaż video (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

 3

 Modelowanie i animacja 3D (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 4

 Wirtualna przestrzeń CAD

 

 

 

 

a_kulka.gif 

 

 

 5

 Multimedialne strony WWW (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 6

 Scenopisarstwo i storyboard'ing

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

a_kulka.gif

 7

 Edycja dźwięku

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 8

 Cyfrowe efekty specjalne

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

VII. Zajęcia dodatkowe

22

 Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

 


a_kulka.gif

23

 Dyplom

 

 

 

 

 


a_kulka.gif


Praktyki zawodowe - trwają 3 tygodnie (120 godz.) odbywają się po II roku studiów. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 3 pkt. ECTS.