Zasady promocji obowiązujące w roku akademickim 2013/2014
dla kandydatów na studia I stopnia

Zasady promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!”Zasady promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” 

1. Promocja „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” obowiązuje każdego kandydata zapisującego się w naborze letnim na rok akademicki 2013/14 na dowolny tryb studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunkach: INFORMATYKA (Studia inżynierskie 7 semestrów), GRAFIKA (Studia licencjackie 7 semestrów), wybierającego jeden z trzech systemów płatności czesnego, który spełni równocześnie warunki określone poniżej w pkt. 2 i 3.

2. Do dn. 30.06.2013r. do g. 24:00 Kandydat dokona I etapu zapisu na wybrany kierunek i tryb studiów poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego w internetowym systemie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.wsti.pl/rekrutacja

3. W terminie do 15.07.2013r. do g. 18.00 należy zakończyć proces rekrutacji na studia dopełniając wszelkich formalności wynikających z zasad przyjęć na dany kierunek, co oznacza w szczególności:

3.1. w przypadku rekrutacji na kierunek Grafika:
• zapis i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, zakończonej uzyskaniem przynajmniej minimalnej wymaganej liczby punktów (II etap),
• złożenie w Biurze Rekrutacji WSTI kompletu wymaganych dokumentów, określonych na stronie internetowej www.wsti.pl/strefa-kandydata/grafika/zasady-przyjec (III etap).

3.2. w przypadku rekrutacji na kierunek Informatyka:
• złożenie w Biurze Rekrutacji WSTI kompletu wymaganych dokumentów, określonych na stronie internetowej www.wsti.pl/strefa-kandydata/informatyka/zasady-przyjec (II etap).

4. Regularne i promocyjne czesne w ramach promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” wynosi odpowiednio: 
 

Kierunek

Czesne w systemie płatności 2 semestralnych rat

Czesne w systemie płatności 10 miesięcznych rat

Czesne w systemie płatności 12 miesięcznych rat

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

Informatyka

 

 

 

 

 

 

czesne promocyjne

1 728 zł

1 575 zł

364 zł

331 zł

303 zł

276 zł

czesne
poza promocją

2 160 zł

1 969 zł

455 zł

414 zł

379 zł

345 zł

Grafika

 

 

 

 

 

 

czesne promocyjne

2 142 zł

1 805 zł

451 zł

381 zł

376 zł

317 zł

czesne
poza promocją

2 677 zł

2 257 zł

564 zł

476 zł

470 zł

396 zł

5. W przypadku wyboru płatności:

- w systemie 2 semestralnych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszą ratę,
- w systemie 10 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych pięć rat
- w systemie 12 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych sześć rat.

6. Okres trwania promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” kończy się 30.06.2013r., przy czym w wyjątkowych warunkach może zostać przedłużony przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach.

7. Niedopełnienie niezbędnych do zapisu na studia etapów rekrutacji wskazanych w pkt. 1 i 2 oznacza rezygnację z promocyjnego czesnego, bez możliwości wnoszenia roszczeń finansowych przez kandydata względem Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

8. W przypadku rezygnacji/skreślenia studenta z pobierania nauki w miesiącu objętym promocją (tzn. w okresie od X 2013 do II/III 2014 w zależności od wybranego systemu opłat) miesięczna zaliczka czesnego zostaje przeliczona na kwotę czesnego nie objętego promocją, obowiązującą w 10 ratalnym systemie opłat, a student będzie zobowiązany dopłacić różnicę w terminie 7 dni od dnia rezygnacji. Przekroczenie tego terminu spowoduje również naliczenie odsetek ustawowych.

9. W przypadku rezygnacji/skreślenia studenta z pobierania nauki po okresie objętym promocją, student nie będzie zobowiązany do dopłacania różnicy o której mowa w pkt 8, natomiast będzie zobowiązany do uregulowania bieżącej zaliczki czesnego – zgodnie z zapisami „Umowy o świadczenie usług edukacyjnych”

10. W przypadku rezygnacji/skreślenia z pobierania nauki a następnie reaktywacji w prawach studenta – student traci prawo do promocyjnego czesnego.

11. Promocja „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” może łączyć się z innymi promocjami oferowanymi przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach, w tym m.in. wszystkimi promocjami opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) określonymi na stronie internetowej www.wsti.pl/promocje

10. Wszelkie pytania dotyczące promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” należy kierować do pracowników Biura Rekrutacji WSTI osobiście, Biuro Rekrutacji SWSM, pokój 112 B (parter, wieża B) ul. Mickiewicza 29, Katowice (centrum) w godzinach pracy: poniedziałek 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 9:00 - 17:00 (w okresie 20.05-31.05.2013r.), lub poniedziałek 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 9:00 - 17:00, sobota 8:00 - 16:00 (w okresie od 1.06.2013 r.), bądź telefonicznie pod nr: (32) 207 27 10, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Kwestie sporne związane z zasadami promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” rozstrzygane są polubownie, w porozumieniu z kandydatem, przez zwierzchnika Biura Rekrutacji WSTI, nadzorującego prawidłowy przebieg wszelkich procesów rekrutacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o sporze.

Nie trać czasu!

 Zapisując się jak najszybciej, korzystasz z promocji
i oszczędzasz łącznie do 800 zł!