Grafika artystyczne studia licencjackie
w WSTI to:

 1. Unikatowe połączenie zajęć artystycznych (ok. 70% zajęć) z innymi dziedzinami wiedzy, w tym informatycznej.

 2. Pracownie komputerowe wyposażone w najnowszy sprzęt wysokiej klasy (30 nowych Pecetów i 30 Apple iMac'ów) zakupiony dzięki dofinansowaniu z UE.

 3. Najnowsze oprogramowanie graficzne, m.in. InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere AffterEffects, Flash, 3D StudioMax, AutoCAD.

 4. Multimedialny sprzęt: aparaty fotograficzne, kamery, tablety i wiele innych.

 5. Profesjonalna w pełni wyposażona pracownia artystyczna technik tradycyjnych, jak rysunek, malarstwo i rzeźba.

 6. Nacisk na praktyczny wymiar zajęć, plenery artystyczne i praktyki obowiązkowe w instytucjach kultury, agencjach kreatywnych czy działach kreacji i marketingu dużych firm.

 7. Wykładowcy praktycy, starannie dobrani dydaktycy, kultywujący artystyczne pasje na co dzień.

 8. Atrakcyjnej wysokości czesne, przy jednocześnie bardzo dobrych warunkach studiowania, a do tego brak ukrytych opłat. Gwarantowane przez cały cykl kształcenia.

 9. Atmosfera twórcza, życzliwość i przyjazność kadry oraz Władz Uczelni.

 10. Otwartość na poprawę efektywności kształcenia osób niepełnosprawnych (dzięki dotacji zakupiliśmy urządzenia udźwiękawiająco-powiększające).

 11. Biuro Karier i prężnie działający Doradca Zawodowy monitorujący bieżące zapotrzebowanie pracodawców i rynku pracy. Wyniki badań potrzeb rynku pracy są uwzględniane w systematycznej aktualizacji dydaktyki na kierunku Grafika.

 12. Lokalizacja Uczelnicentrum Katowic z dogodnym dojazdem z każdego kierunku Aglomeracji Śląskiej.

 13. Studenci WSTI to prawdziwi pasjonaci realizujący swoje zainteresowania nie tylko w kołach naukowych, ale także w Magazynie Studentów Kreatywnych Artboard, czy w wybitnych pracach dyplomowych.

 14. Opinie naszych studentów są najlepszym dowodem, że warto studiować w WSTI. Oto niektóre z recenzji Uczelni, którymi podzielili się na profilu uczelnianym na FB.

 

but erekrut   but einformator

 

Dlaczego studenci wybierają Grafikę?

Rekrutacja: licencjat

Kwestionariusz osobowy
Jeśli dotyczy.
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Uprzejmie informuję, że obcokrajowcy powinni wpisać w pole "nr PESEL" datę swojego urodzenia w formacie: "YYMMDD" resztę uzupełniając pięcioma zerami (przykład: 98052400000).
Wpisz swój adres e-mail ponownie.
Adres stałego zameldowania
Wpisz same cyfry, bez spacji, nawiasów i znaku "+", np. 322073100.
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zameldowania)
Posiadane wykształcenie
Służba wojskowa
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
Deklaracja sposobu wnoszenia czesnego
 • Przyjmuję do wiadomości, że mogę dokonać zmiany wybranego sposobu wnoszenia opłat na początku każdego roku akademickiego nie później niż do 1 października.
 • Zmiana wybranego sposobu wnoszenia opłat wymaga przesłania nowej deklaracji w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podstawą przyjęcia deklaracji jest otrzymanie e-maila zwrotnego)
Niepełnosprawność
Obcokrajowiec
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Zgody
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na studia oraz odbywaniem studiów. Udzielona zgoda jest wyrażona na czas określony zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, a także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony udostępnionych danych osobowych jest IOD dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie w ramach procesu rekrutacyjnego oraz odbywania studiów:
Wyślij formularz
Fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).
Wpisz dzisiejszą datę w formacie DD-MM-RRRR czyli np. 20-05-2013
Dane i zgody nieobowiązkowe

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zasady promocji obowiązujące w roku akademickim 2013/2014
dla kandydatów na studia I stopnia

Zasady promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!”Zasady promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” 

1. Promocja „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” obowiązuje każdego kandydata zapisującego się w naborze letnim na rok akademicki 2013/14 na dowolny tryb studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunkach: INFORMATYKA (Studia inżynierskie 7 semestrów), GRAFIKA (Studia licencjackie 7 semestrów), wybierającego jeden z trzech systemów płatności czesnego, który spełni równocześnie warunki określone poniżej w pkt. 2 i 3.

2. Do dn. 30.06.2013r. do g. 24:00 Kandydat dokona I etapu zapisu na wybrany kierunek i tryb studiów poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego w internetowym systemie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.wsti.pl/rekrutacja

3. W terminie do 15.07.2013r. do g. 18.00 należy zakończyć proces rekrutacji na studia dopełniając wszelkich formalności wynikających z zasad przyjęć na dany kierunek, co oznacza w szczególności:

3.1. w przypadku rekrutacji na kierunek Grafika:
• zapis i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, zakończonej uzyskaniem przynajmniej minimalnej wymaganej liczby punktów (II etap),
• złożenie w Biurze Rekrutacji WSTI kompletu wymaganych dokumentów, określonych na stronie internetowej www.wsti.pl/strefa-kandydata/grafika/zasady-przyjec (III etap).

3.2. w przypadku rekrutacji na kierunek Informatyka:
• złożenie w Biurze Rekrutacji WSTI kompletu wymaganych dokumentów, określonych na stronie internetowej www.wsti.pl/strefa-kandydata/informatyka/zasady-przyjec (II etap).

4. Regularne i promocyjne czesne w ramach promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” wynosi odpowiednio: 
 

Kierunek

Czesne w systemie płatności 2 semestralnych rat

Czesne w systemie płatności 10 miesięcznych rat

Czesne w systemie płatności 12 miesięcznych rat

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

Informatyka

 

 

 

 

 

 

czesne promocyjne

1 728 zł

1 575 zł

364 zł

331 zł

303 zł

276 zł

czesne
poza promocją

2 160 zł

1 969 zł

455 zł

414 zł

379 zł

345 zł

Grafika

 

 

 

 

 

 

czesne promocyjne

2 142 zł

1 805 zł

451 zł

381 zł

376 zł

317 zł

czesne
poza promocją

2 677 zł

2 257 zł

564 zł

476 zł

470 zł

396 zł

5. W przypadku wyboru płatności:

- w systemie 2 semestralnych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszą ratę,
- w systemie 10 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych pięć rat
- w systemie 12 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych sześć rat.

6. Okres trwania promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” kończy się 30.06.2013r., przy czym w wyjątkowych warunkach może zostać przedłużony przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach.

7. Niedopełnienie niezbędnych do zapisu na studia etapów rekrutacji wskazanych w pkt. 1 i 2 oznacza rezygnację z promocyjnego czesnego, bez możliwości wnoszenia roszczeń finansowych przez kandydata względem Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

8. W przypadku rezygnacji/skreślenia studenta z pobierania nauki w miesiącu objętym promocją (tzn. w okresie od X 2013 do II/III 2014 w zależności od wybranego systemu opłat) miesięczna zaliczka czesnego zostaje przeliczona na kwotę czesnego nie objętego promocją, obowiązującą w 10 ratalnym systemie opłat, a student będzie zobowiązany dopłacić różnicę w terminie 7 dni od dnia rezygnacji. Przekroczenie tego terminu spowoduje również naliczenie odsetek ustawowych.

9. W przypadku rezygnacji/skreślenia studenta z pobierania nauki po okresie objętym promocją, student nie będzie zobowiązany do dopłacania różnicy o której mowa w pkt 8, natomiast będzie zobowiązany do uregulowania bieżącej zaliczki czesnego – zgodnie z zapisami „Umowy o świadczenie usług edukacyjnych”

10. W przypadku rezygnacji/skreślenia z pobierania nauki a następnie reaktywacji w prawach studenta – student traci prawo do promocyjnego czesnego.

11. Promocja „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” może łączyć się z innymi promocjami oferowanymi przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach, w tym m.in. wszystkimi promocjami opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) określonymi na stronie internetowej www.wsti.pl/promocje

10. Wszelkie pytania dotyczące promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” należy kierować do pracowników Biura Rekrutacji WSTI osobiście, Biuro Rekrutacji SWSM, pokój 112 B (parter, wieża B) ul. Mickiewicza 29, Katowice (centrum) w godzinach pracy: poniedziałek 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 9:00 - 17:00 (w okresie 20.05-31.05.2013r.), lub poniedziałek 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 9:00 - 17:00, sobota 8:00 - 16:00 (w okresie od 1.06.2013 r.), bądź telefonicznie pod nr: (32) 207 27 10, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Kwestie sporne związane z zasadami promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” rozstrzygane są polubownie, w porozumieniu z kandydatem, przez zwierzchnika Biura Rekrutacji WSTI, nadzorującego prawidłowy przebieg wszelkich procesów rekrutacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o sporze.

Nie trać czasu!

 Zapisując się jak najszybciej, korzystasz z promocji
i oszczędzasz łącznie do 800 zł!


Zajęcia w ramach studiów artystycznych na kierunku GRAFIKA prowadzone są w dwóch trybach: 
stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Tryb stacjonarny

Zajęcia prowadzone są w dni powszednie przez 4 lub 5 dni w tygodniu.

 

Tryb niestacjonarny

W każdym semestrze przewidzianych jest 10 zjazdów.

Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie w:

 • piątki (od godziny 16:00 do godziny 21:00)
 • soboty (w godzinach od 08 :00 do godziny 20:35)
 • niedziele (w godzinach od 8:00 do godziny 20:35)

Dodatkowo co drugi zjazd (około raz na miesiąc) zajęcia odbywać się będą w:

 • czwartki (od godziny 16:00 do godziny 20:10)

Godziny rozpoczynania i kończenia się zajęć w poszczególnych dniach mogą się zmieniać w zależności od liczby godzin w semestrze oraz sposobu ułożenia planu. Przedstawione godziny w sposób możliwie wierny oddają stan rzeczywisty, niemniej w sytuacjach losowych lub niezależnych od Uczelni mogą się różnić od niego.

 Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!

System wpłat czesnego

Tryb kształcenia

 

stacjonarny

niestacjonarny

12 miesięcznych rat

376 zł *

470 zł

317 zł *

396 zł

opłata rekrutacyjna

0 zł **

263,5 zł

0 zł **

222,5 zł

* czesne w promocji "Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!".  Sprawdź szczegóły promocji

** czesne w promocji "Zapisz się do 30 czerwca - nie płać wpisowego!".  Sprawdź szczegóły promocji

 

Elastyczny system opłat – płać jak chcesz

WSTI proponuje studentom korzystny system opłat. W zależności od preferencji i możliwości finansowych możesz raz w roku wybrać system 12, 10 lub 2 rat, zgodnie z którym chcesz opłacać czesne. Wybierając formę płatności w 2 ratach korzystasz z upustu o wartości 5%.

Sprawdź opłaty w innych systemach płatności

wsti buton oplaty

 

 

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ

Zapisz się do 30 czerwca i nie płać wpisowego! Sprawdź szczegóły promocji

Wpłata za opłatę rekrutacyjną (wpisowe) w okresie pozapromocyjnym wynosi 263,5 zł (Grafka - tryb stacjonarny) lub 222,5 zł (Grafika - tryb niestacjonarny). Opłatę należy wnosić na poniższy numer konta:

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr konta: 51 1750 1312 1010 1000 0000 0000

Konstrukcja programu nauczania na kierunku Grafika w WSTI uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełnia kryteria akredytacji odnośnie wymogów programowych dla kierunków studiów artystycznych. Przedmioty artystyczne stanowią ponad 70% godzin zajęć, a nie więcej niż 30% to przedmioty nieartystyczne.

Sprawdź krótką charakterystykę przedmiotów na kierunku GRAFIKA

Nacisk na kształcenie praktyczne jest priorytetem programu nauczania na kierunku GRAFIKA. Wykłady to średnio nie więcej niż 30% godzin zajęć, a ponad 70% czasu nauki to zajęcia praktyczne. Dominacja zajęć o charakterze niewykładowym na każdym semestrze studiów, a także organizacja obowiązkowych praktyk i plenerów artystycznych sprzyjają indywidualnemu rozwojowi zdolności twórczych. 

Praktyki zawodowe

Podczas studiów studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową, która jest organizowana przez uczelnię w takich firmach i instytucjach, jak: studia graficzne, studia fotograficzne, studia filmowe, agencje i studia reklamowe, działy marketingu dużych przedsiębiorstw, działy promocji instytucji samorządowych, drukarnie cyfrowe i offsetowe, wydawnictwa, firmy internetowe, instytucje kultury - galerie, ośrodki kultury itp. Podczas praktyki student ma możliwość poznania warunków wykonywania zawodu.

Plenery artystyczne

Poza praktykami studenci uczestniczą w obowiązkowych plenerach artystycznych uzupełniających cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnoplastycznych. Plenery, organizowane w formie wyjazdowych warsztatów twórczych, intensyfikują proces nabywania doświadczeń kreacyjnych i warsztatowych oraz kształtowania twórczej indywidualności studentów.    

Plener realizowany jest po I roku studiów (w okresie wakacyjnym-między II a III semestrem studiów)

Program nauczania na kierunku Grafika uwzględnia podział tematyczny zajęć po 4 semestrze na dwie specjalności:

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć


ROK


ROK


ROK

4 ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

I. Kształcenie ogólne wymagane standardami

1

 Język zachodni

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

2

 Podstawy technik informatycznych

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

 Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

4

 Historia dizajnu

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

 

II. Kształcenie podstawowe wymagane standardami

1

 Historia i teoria sztuki

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 

 

 

 

 

2

 Historia grafiki

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

3

 Filozofia i estetyka

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

4

 Socjologia sztuki

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 Podstawy marketingu

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

6

 Prawo autorskie

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

7

 Kompozycja

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

8

 Rysunek

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

9

 Malarstwo

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

10

 Rzeźba

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

11

 Fotografia

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

12

 Psychologia widzenia

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

III. Kształcenie kierunkowe wymagane standardami

1

 Technologia  i materiałoznawstwo

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

 Podstawy technik graficznych

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

3

 Metodyka projektowania graficznego

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

4

 Liternictwo i typografia

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

5

 Podstawy grafiki użytkowej

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

  6

 Rejestracja obrazu i dźwięku

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

7

 Podstawy animacji i interakcji

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

IV. Uzupełniające kształcenie ogólnoplastyczne i kierunkowe

1

 Grafika rastrowa - PhotoShop

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

 Grafika wektorowa - Illustrator

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

 Typografia i prepress - InDesign

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

4

 Animacja i interakcja - Flash

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

5

 Efekty video - After Effect

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

6

 Podstawy programowania

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

7

 Rysunek użytkowy

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

8

 Projektowanie stron WWW

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

9

 Fotografia użytkowa

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

10

 Grafika edytorska

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

11

 Komunikacja marketingowa

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

12

 Identyfikacja wizualna

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

13

 Animacja

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

14

 Praktyka

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

V. Przedmioty obieralne - specjalność Projektowanie graficzne

1

 Projektowanie publikacji (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

2

 Projektowanie marketingowe (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

3

 Projektowanie serwisów internetowych (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

4

 Fotografia reklamowa (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

5

 Grafika cyfrowa (SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

6

 Techniki poligraficzne

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

7

 DTP i redakcja techniczna

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

8

 Komputerowe wsparcie projektowania 2D

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

 VI. Przedmioty obieralne - specjalność Multimedia

1

 Animacja (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 2

 Edycja i montaż video (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif 

 3

 Modelowanie i animacja 3D (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 4

 Wirtualna przestrzeń CAD

 

 

 

 

a_kulka.gif 

 

 

 5

 Multimedialne strony WWW (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 6

 Scenopisarstwo i storyboard'ing

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

a_kulka.gif

 7

 Edycja dźwięku

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 8

 Cyfrowe efekty specjalne

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

VII. Zajęcia dodatkowe

22

 Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

 


a_kulka.gif

23

 Dyplom

 

 

 

 

 


a_kulka.gif


Praktyki zawodowe - trwają 3 tygodnie (120 godz.) odbywają się po II roku studiów. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 3 pkt. ECTS. 


Absolwent kierunku GRAFIKA posiada wiedzę i kompetencje twórcze w zakresie projektowania wszelkich form wizualnych dla nowych i tradycyjnych mediów, ich zastosowań użytkowych, biznesowych i artystycznych, a także edukacyjnych.

Dzięki połączeniu w ramach programu studiów zajęć z dyscyplin artystycznych z elementami wiedzy o prawie autorskim, marketingu, technologii IT czy języka obcego, absolwent kierunku posiada nieograniczone możliwości kreacji przy rozwiniętych umiejętnościach posługiwania się różnorodnymi narzędziami.

W zakresie sztuk pięknych w polu zainteresowania i posiadanej wiedzy absolwenta znajdują się zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane technologicznie środki ekspresji. Przekazywana jest ogólna wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u.  Duża ilość ćwiczeń umożliwia praktyczną naukę  obrazowania, modelowania i kompozycji.

W zakresie umiejętności informatycznych absolwenta szczególny nacisk położony jest na praktyczne poznanie oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).

Dokąd po studiach, czyli jakie perspektywy zawodowe dla absolwentów

Absolwent kierunku Grafika może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach graficznych,

 • agencjach fotograficznych,

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • zakładach poligraficznych,

 • wydawnictwach,

 • studiach filmowych i telewizyjnych,

 • firmach internetowych i informatycznych,

 • firmach tworzących gry komputerowe,

 • firmach programistycznych,

 • studiach deweloperskich,

 • instytucjach kultury.

grafika absolwent

Kompetencje absolwenta po wyborze specjalności

Projektowanie graficzne

Poza wymienionymi wyżej umiejętnościami absolwent kierunku Grafika o specjalności Projektowanie graficzne nabywa dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • zagadnień grafiki edytorskiej i druku cyfrowego, technik poligraficznych, DTP prepress’u i postpress’u

 • projektowania na potrzeby marketingowe - projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej

 • projektowania publikacji, składu i łamania publikacji, typografii w druku

 • zaawansowanej, fachowej obsługi urządzeń do druku cyfrowego, ich kalibracji do druku na różnych materiałach

 • realizacji zadań z zakresu fotografii użytkowej (reklamowej), korekcji i retuszu fotografii, fotografowania produktu, projektowania, organizacji i realizacji kreatywnych, ukierunkowanych marketingowo sesji fotograficznych

 • projektowania serwisów internetowych (projektowania graficznego i budowy serwisów internetowych, przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego, w tym: projektowania architektury i modelowania informacji, doboru typografii stron internetowych, podstaw języków znacznikowych HTML, XHTML, podstawy GUI)

 • przygotowania i projektowania multimediów na potrzeby reklamowe w Internecie

Absolwent będzie:

 • wykazywał się znajomością zagadnień komunikacji marketingowej, umiejętnością dostrzegania, analizowania i selekcjonowania istotnych cech obiektu komunikacji oraz budowania na tej podstawie spójnego komunikatu marketingowego w oparciu o własną kreację,

 • posiadał umiejętność budowania systemu identyfikacji korporacyjnej, znajomość zasad budowy kampanii promocyjnych (komercyjnych i społecznych)

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności Projektowanie graficzne absolwent będzie przygotowany także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • grafiki edytorskiej oraz usług DTP

 • druku cyfrowego

 • usług projektowych związanych z tworzeniem serwisów internetowych

 • usług marketingowych i reklamowych

 • fotografii reklamowej


Multimedia

Absolwent kierunku Grafika o specjalności Multimedia nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • grafiki kinetycznej i prezentacyjnej

 • tworzenie wizualizacji i modelowania przestrzeni i obiektów 3D

 • animacji 3D i 2 D

 • projektowania zaawansowanych technologicznie multimedialnych stron internetowych

 • projektowania inżynieryjnego AutoCad 2D i 3D

 • przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

Będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania graficznego i budowy multimedialnych serwisów internetowych

 • architektury i modelowania informacji, doboru typografii stron internetowych, podstaw języków znacznikowych HTML, XHTML, podstawy GUI

 • przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

 • rejestracji, obróbki i montażu obrazu video, montażu nieliniowego video, filmowych efektów specjalnych, scenopisarstwa oraz przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności Multimedia absolwent będzie przygotowany także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • modelowania 2D i 3D i wykonywania prac w AutoCad 2D i 3D

 • usług internetowych, video oraz usług reklamowych i marketingowych


Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

proj gierSpecjalność ta łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego oraz warsztatu grafiki komputerowej ze uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier. Bardzo ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej. Program specjalności został opracowany przy ścisłej współpracy ze praktykami związanymi z branżą gier wideo.

Poza wymienionymi wyżej umiejętnościami absolwent kierunku Grafika o specjalności Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej nabywa dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • animacja 2D i 3D

 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier

 • tworzenia grafiki komputerowej

 • tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier

 • projektowania interakcji postaci i obiektów

 • modelowania 3D oraz animacji wideo

 • tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier

 • komputerowych efektów specjalnych

 • programowanie zagadnień logiki gry i sztucznej inteligencji występujących w niej postaci

 • praktyczne korzystanie z profesjonalnych platform softwarowyh stosowanych w obszarze gier

 • organizowania procesu projektowego gry

 • realizacji gier w różnych środowiskach i na różnych platformach (platforma mobilna, środowisko webowe, gry sieciowe)

 • zrozumienia i zdobycie umiejętności modelowania złożonych scen dynamicznych zachowujących się zgodnie z prawami fizyki

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności  absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • firmach tworzących gry komputerowe

 • firmach programistycznych

 • agencjach reklamowych i marketingowych

 • studiach deweloperskich

 • studiach graficznych i fotograficznych

 • przy produkcji filmowej i telewizyjnej


UX Design – projektowanie użyteczności

W produkcji oprogramowania, produktów oraz usług coraz większy nacisk kładzie się na ich przyjazny i użyteczny charakter – stąd rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające wiedzę i praktyczne umiejętności w projektowaniu, badaniu i analizowaniu User Experience.
UX Design – projektowanie użyteczności to specjalność w której proponujemy unikalne połączenie UX design z analityką internetową. Pokazujemy proces, od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań. Odpowiednio dobrane przedmioty w programie specjalności pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie projektowania aplikacji i produktów cyfrowych z naciskiem na User Experience – dziedzinę łączącą świat IT ze światem psychologii, designu, marketingu i analizy biznesowej.

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania interfejsu

 • interakcji z użytkownikiem

 • architektury informacji

 • postrzegania serwisu i marki

 • tworzenia rozwiązań internetowych od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań

 • pozycjonowania stron

 • copywriting`u

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • UX Designer / UX Specialist

 • Projektant UX/UI

 • UX Researcher

 • Web Analyst, Digital Marketing Analyst

 • Web developer

 • analityk biznesowy i systemowy

 • właściciel produktu (ang. Product Owner) i procesu

 • specjalista ds. zapewnienia jakości

 • inżynier wymagań

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook