Badania można bezpłatnie przeprowadzić u lekarza Medycyny PracyCentrum Medycznym GlobianaKatowicach przy ul. Zabrskiej 17 – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Skierowanie na badanie należy pobrać w Biurze Rekrutacji lub na Państwa indywidualną prośbę możemy przesłać skan dokumentu mailowo.

Telefon do Rejestracji: (32) 253 27 00
Telefon do Koordynatora Medycyny Pracy: + 48 533 026 480