Etap I: rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna – udział w rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata (więcej o rozmowie) wymaga przesłania portfolio.

Etap III: złożenie dokumentów.

Specjaliści Biura Rekrutacji WSTI służą pomocą i udzielają wszelkich informacji związanych z rekrutacją, kierunkami studiów oraz studiowaniem na uczelni.

 Badania można przeprowadzić u Lekarza Medycyny Pracy w PROF-MED/TOMMED.

Druki i formularze - rekrutacja na 7-semestralne studia licencjackie na kierunku Grafika.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook