facebook
Grafika – unikalny kierunek artystyczny
Pasja i kreatywność
Grafika
Projektowanie graficzne
Grafika
Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej
Grafika
UX Design – projektowanie użyteczności
Grafika
Multimedia
Grafika
Pracownia rysunku i malarstwa
Profesjonalny sprzęt
Magazyn Studentów Kreatywnych

Studia artystyczne

Czas trwania – 7 semestrów
Forma – stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe,

 • zasad kompozycji obraz,

 • druku cyfrowego,

 • projektowania serwisów internetowych oraz projektowania dla marketingu,

 • projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej,

 • budowy koloru, faktury,

 • kreatywnego realizowania prac artystycznych,

 • samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy,

 • rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • agencjach graficznych,

 • agencjach fotograficznych,

 • zakładach poligraficznych,

 • wydawnictwach,

 • instytucjach kultury.

ikona program
Program specjalności "Projektowanie graficzne"

box projekt

Studia artystyczne
Czas trwania - 7 semestrów - forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • animacja 2D i 3D,

 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier,

 • tworzenia grafiki komputerowej,

 • tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier,

 • projektowania interakcji postaci i obiektów,

 • modelowania 3D oraz animacji wideo,

 • tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier,

 • komputerowych efektów specjalnych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach tworzących gry komputerowe,

 • firmach programistycznych,

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • studiach deweloperskich,

 • studiach graficznych i fotograficznych,

 • przy produkcji filmowej i telewizyjnej,

 • projektowaniu stron internetowych.

ikona program
Program specjalności "Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej"

 box proj gier

Studia artystyczne
Czas trwania - 7 semestrów
Forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania interfejsu

 • interakcji z użytkownikiem

 • architektury informacji

 • postrzegania serwisu i marki

 • tworzenia rozwiązań internetowych od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań

 • pozycjonowania stron

 • copywriting`u

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • UX Designer  /  UXSpecialist

 • Projektant UX/UI

 • UX Researcher

 • Web Analyst, Digital Marketing Analyst

 • Web developer

 • analityk biznesowy i systemowy

 • właściciel produktu (ang. Product Owner) i procesu

 • specjalista ds. zapewnienia jakości

 • inżynier wymagań

ikona program
Program specjalności "UX Design – projektowanie użyteczności"

box unixdesign

 Studia artystyczne

Czas trwania – 7 semestrów
Forma – stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • grafiki kinetycznej i prezentacyjne,

 • przygotowywania projektów internetowych,

 • wykorzystania możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych,

 • modelowania 3D oraz animacji wideo,

 • projektowania zaawansowanych serwisów internetowych i aplikacji multimedialnych,

 • tworzenia grafiki komputerowej,

 • technik produkcji nowych mediów,

 • projektowania zaawansowanych technologicznie multimedialnych stron internetowych,

 • projektowania aplikacji teleinformatycznych, komputerowych, multimedialnych, 

 • produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • studiach filmowych i telewizyjnych,

 • firmach internetowych i informatycznych,

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • agencjach graficznych i projektowych,

 • firmach tworzących gry komputerowe.

ikona program
Program specjalności "Multimedia"

box multimedia

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook