Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

Studia artystyczne
Czas trwania - 7 semestrów - forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • animacja 2D i 3D,

 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier,

 • tworzenia grafiki komputerowej,

 • tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier,

 • projektowania interakcji postaci i obiektów,

 • modelowania 3D oraz animacji wideo,

 • tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier,

 • komputerowych efektów specjalnych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach tworzących gry komputerowe,

 • firmach programistycznych,

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • studiach deweloperskich,

 • studiach graficznych i fotograficznych,

 • przy produkcji filmowej i telewizyjnej,

 • projektowaniu stron internetowych.

ikona program Program specjalności "Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej"

box grafika2

Studia artystyczne

Czas trwania – 7 semestrów
Forma – stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • grafiki kinetycznej i prezentacyjne,

 • przygotowywania projektów internetowych,

 • wykorzystania możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych,

 • modelowania 3D oraz animacji wideo,

 • projektowania zaawansowanych serwisów internetowych i aplikacji multimedialnych,

 • tworzenia grafiki komputerowej,

 • technik produkcji nowych mediów,

 • projektowania zaawansowanych technologicznie multimedialnych stron internetowych,

 • projektowania aplikacji teleinformatycznych, komputerowych, multimedialnych, 

 • produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • studiach filmowych i telewizyjnych,

 • firmach internetowych i informatycznych,

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • agencjach graficznych i projektowych,

 • firmach tworzących gry komputerowe.

ikona programProgram specjalności "Multimedia"

box projektStudia artystyczne

Czas trwania – 7 semestrów
Forma – stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe,

 • zasad kompozycji obraz,

 • druku cyfrowego,

 • projektowania serwisów internetowych oraz projektowania dla marketingu,

 • projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej,

 • budowy koloru, faktury,

 • kreatywnego realizowania prac artystycznych,

 • samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy,

 • rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • agencjach graficznych,

 • agencjach fotograficznych,

 • zakładach poligraficznych,

 • wydawnictwach,

 • instytucjach kultury.

ikona program Program specjalności "Projektowanie graficzne"

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook