Program nauczania na kierunku Grafika uwzględnia podział tematyczny zajęć po 4 semestrze na 4 specjalności:

  1. Projektowanie graficzne

  2. Multimedia

  3. Projektowanie gier

  4. UX Design

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć.

1 ROK

2 ROK

3 ROK

4 ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

I. Kształcenie ogólne wymagane standardami

1

Język zachodni

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

2

Podstawy technik informatycznych

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

4

Historia design'u

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

a_kulka.gif

           

II. Kształcenie podstawowe wymagane standardami

1

Historia i teoria sztuki

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 

 

 

 

 

2

Historia grafiki

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

3

 Filozofia i estetyka

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

4

Socjologia sztuki

 

 

 

 

 

 

 a_kulka.gif

5

Prawo autorskie

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

6

Kompozycja

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

7

Rysunek

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

8

Malarstwo

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

9

Fotografia

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

10

Psychofizjologia widzenia

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

III. Kształcenie kierunkowe wymagane standardami

1

Technologia i materiałoznawstwo

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Podstawy technik graficznych

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

3

Metodyka projektowania graficznego

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

4

Liternictwo i typografia

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

5

Podstawy grafiki użytkowej

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 6

Rejestracja obrazu i dźwięku

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

7

Podstawy animacji i interakcji

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

8

Przedsiębiorczość

        a_kulka.gif    

IV. Uzupełniające kształcenie ogólnoplastyczne i kierunkowe

1

Grafika rastrowa

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Grafika wektorowa

 

 a_kulka.gif

 

 

 

 

 

3

Typografia i prepress

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

4

Animacja i interakcja

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

 

 

 

5

Edycja i efekty video

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

6

Podstawy programowania

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

7

Rysunek użytkowy

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

8

Projektowanie stron www

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

9

Fotografia użytkowa

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

10

Grafika edytorska

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

11

Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

12

Identyfikacja wizualna

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

13

Projektowanie obrazu ruchomego

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

14

Wirtualna przestrzeń CAD

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

15

Praktyka

 

a_kulka.gif

 

a_kulka.gif

 

a_kulka.gif

 

16

Plener

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

V. Przedmioty obieralne

Specjalność – Projektowanie graficzne

ikona grafika pioro biala

1

Projektowanie publikacji (SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

2

Projektowanie marketingowe (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif 

3

Projektowanie serwisów internetowych(SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

4

Fotografia reklamowa (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

5

Grafika cyfrowa (SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

6

Techniki poligraficzne

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

7

DTP i redakcja techniczna

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

8

Komputerowe wsparcie projektowania 2D

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

VI. Przedmioty obieralne

Specjalność – Multimedia

ikona grafika multimedia biala

1

Animacja (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 2

Edycja i montaż video (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif

3

Modelowanie i animacja 3D(SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

4

Multimedialne strony www (SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

5

Scenopisarstwo i storyboard'ing

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

6

Edycja dźwięku

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

7

Cyfrowe efekty specjalne

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

VII. Przedmioty obieralne

Specjalność – Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

ikona grafika gry baiala

1

Modelowanie 3D (SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

2

Konceptart - postacie i środowisko

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

3

Animacja 2D i 3D (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

4

GUI projektowanie interfejsów (SD)

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

5

Procesing i programowanie

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

6

Projektowanie lokacji (SD)

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

7

Efekty dźwiękowe

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

8

Silniki graficzne i sztuczna inteligencja (SD)

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

9

Podstawy obrazowania filmowego w grach 3D

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

10

Kreacja pomysłu i budowa scenariusza

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

VII. Przedmioty obieralne

Specjalność – UX Design - Projektowanie użyteczności

ikona grafika ux biala

1

Pozycjonowanie stron WWW

       

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

2

Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design

       

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 
3

Architektura informacji

         

a_kulka.gif

a_kulka.gif

4

Analityka internetowa

         

a_kulka.gif

a_kulka.gif

5

Copywriting

       

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 
6

Projekt specjalizacyjny

       

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 
7

Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych

         

a_kulka.gif

a_kulka.gif

VIII. Zajęcia dodatkowe

1

Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

 

a_kulka.gif 

a_kulka.gif

2

Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

Praktyki zawodowe - trwają 960 godz. i odbywają się po II, III oraz IV roku studiów. Za zaliczenie praktyk student otrzymuje 8 pkt. ECTS/semestr.