Regularne czesne wynosi odpowienio:

System wpłat czesnego

Tryb kształcenia

stacjonarny

niestacjonarny

12 miesięcznych rat

544 zł

510 zł

administracyjna opłata rekrutacyjna

150 zł

150 zł